USKOT-foorumin uusi puheenjohtaja Heikki Huttunen: ”Positiivinen uskonnonvapaus on lähtökohtana vaikuttamistyössämme”

 

”Suomessa on meneillään murros uskonnon suhteessa julkiseen valtaan ja tilaan. Tämä ei tarkoita hengellisyyden ja uskon merkityksen häviämistä, vaan sen ilmauksien muuttumista,” toteaa USKOT-foorumin uusi puheenjohtaja.

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin foorumin vuosikokouksessa 1.3.2023 ortodoksinen pappi isä Heikki Huttunen Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta. Hänen mukaansa USKOT-foorumilla on erittäin merkittävä tehtävä uskontokuntien äänenä yhteiskunnassa

Huttunen näkee USKOT-foorumin työn tavoitteena yhä laajemman uskontojenvälisen rauhantyön: ”USKOT-foorumin tärkein työala on yhteiskuntarauha, jota rakennamme keskinäisen dialogimme kautta ja yhteistyössä julkisen vallan kanssa. Hyvä esimerkki myönteisestä vaikuttamistyöstämme on uskonnonvapauden huomioon ottaminen säädettäessä uutta lakia eläinten hyvinvoinnista.”

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Tulevalle hallituskaudelle Huttunen toivookin enenevää yhteistyötä valtionhallinnon kanssa ydintavoitteidemme parissa: ”Me pyrimme olemaan oikeissa pöydissä keskustelemassa, kun eduskuntavaalien jälkeen luodaan uutta hallitusohjelmaa. Lähtökohtana on uskonnonvapaus ja sen positiivinen tulkinta. Se merkitsee yhdenvertaisuutta eri uskontotraditioiden noudattajille suhteessa kaikkiin maamme asukkaisiin ja edellyttää hyvää uskontolukutaitoa.”

Tuore puheenjohtaja oli mukana perustamassa USKOT-foorumia Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerinä ja on ollut USKOT-foorumin ihmisoikeusjaoston jäsen vuodesta 2019. Ekumenia, kansainvälisyys ja nuorisotyö ovat tärkeä osa Huttusen ammatillista identiteettiä. Huttunen on toiminut urallaan mm. Kirkkojen maailmanneuvostossa, Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteerinä, nuorisotyön pappina, monikulttuurisen työn pappina sekä nyt venäjänkielisen työn pappina.

USKOT-foorumin varapuheenjohtajiksi nimettiin Gölten Bedretdin Suomen Islam-seurakunnasta, Yvonne Westerlund Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta ja Timo Koponen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta.