USKOT-foorumi muistuttaa: Uskonnot otettava huomioon kotouttamisessa

 

Kuvituskuva: iStockphoto

Hallitus antaa selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista eduskunnalle keväällä. Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon selonteon luonnoksesta.

Kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeita käsittelevästä selonteon luonnoksesta puuttuu kokonaan uskonnon rooli kotouttamisessa. Uskontoa ei mainita luonnoksessa kertaakaan. Kotouttamisohjelma antaa kuvan, että Suomessa uskonnoista puhuminen ja uskontokuntiin kuuluminen ei olisi suotavaa. Suomessa on kuitenkin positiivinen uskonnonvapaus ja sen tulisi näkyä asianmukaisesti kotouttamisessa, USKOT-foorumin tiedotteessa sanotaan.

”USKOT-foorumi pitää erittäin tärkeänä, että uskonnot ja niiden moninaisuus huomioidaan kotouttamisohjelmassa”, sanoo USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio. ”Keskustelu uskonnoista lisää luonnollista suhtautumista niihin ja kunnioitusta kaikkia vakaumuksia kohtaan.”

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Kotouttamistyötä tekevillä henkilöillä tulisi olla riittävä uskontolukutaito, jotta he ymmärtävät, miten merkittävää uskonto on monille maahanmuuttajille. Uskonto lisää uudessa, usein stressaavassa tilanteessa, maahanmuuttajan resilienssiä. Uskonnollinen yhteisö tarjoaa myös parhaassa tapauksessa tukiverkoston, joka tukee kotoutumista. Kotouttamisessa uskonnolliset yhteisöt voivat olla suureksi avuksi tarjoamalla osaamistaan ja yhteisöjä, jotka voivat auttaa tulijoita löytämään sosiaalisia suhteita, tuttuutta ja turvallisuutta elämän eri osa-alueilla.

”Uskonnolliset yhteisöt tukevat osallisuutta ja hyvinvointia esimerkiksi nuorisotyössä ja varhaiskasvatuksessa”, toteaa USKOT-foorumin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston puheenjohtaja Laura Maria Latikka. ”Hyvien väestösuhteiden ylläpitämiseksi tarvitaan myös uskontojen keskinäistä yhteistyötä ja viranomaisten yhteistyötä uskontojen kanssa.”

USKOT-foorumin mukaan uskonnolliset yhteisöt olisi otettava viranomaisten kumppaneiksi esimerkiksi radikalisoitumista ehkäisevässä työssä sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevässä työssä. Uskonnolliset yhteisöt kannattaa ottaa myös tiedonvälityksen kanaviksi. Monet yhteisöjen jäsenet luottavat johtajiinsa tiedon välittäjinä.