Uskonto on tärkeä ihmisten enemmistölle

 

Äskettäin julkaistu ihmisten uskonnollisuutta mittaava mielipidetiedustelu osoittaa, että uskonto on yhä tärkeä valtaosalle maailman asukkaista. Kysymykseen, mitä uskonnollisuus merkitsee vastaajan arjessa, yli kahdeksan kymmenestä ilmoitti, että sillä on huomattava rooli hänen elämässään.

Ero rikkaan ja köyhän maailman välillä on silmiinpistävä: mitä vauraampi valtio, sitä vähemmän uskonnosta välitetään. Kun kymmenessä köyhimmässä maassa jopa 98 prosenttia pitää uskontoa tärkeänä, vastaava luku kymmenessä rikkaimmassa oli 34 prosenttia. Myös valtioissa, joiden hallitukset rajoittavat asukkaidensa uskonnonharjoitusta, vastaajat pitivät uskontoa vähemmän merkittävänä.

Poikkeus hyvinvointivaltioiden joukossa on Yhdysvallat, missä joka kolmas vastanneista sanoi uskonnon olevan tärkeä osa arkea. Pohjoismaista mukana tutkimuksessa olivat Ruotsi ja Tanska, joissa kummassakin alle 20 sadasta asukkaasta koki uskonnon itselleen tärkeäksi.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Tutkimus suoritettiin viime vuoden kuluessa 114 eri valtiossa ja siihen vastasi tuhat täysi-ikäistä asukasta kustakin maasta. Tuloksia pidetään erittäin luotettavana. Ne paljastavat, että maailman väestön ajatukset uskonnon merkityksestä arkielämässä eivät ole muuttuneet edellisistä uskonnollisuutta mittaavista tutkimuksista.

Asiantuntijat tulkitsevat tuloksia muun muassa siten, että matalan elintason maissa uskonnollisuus yhdistetään henkiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Uskonto on myös enemmän läsnä köyhien maiden asukkaiden arkielämässä, koska se auttaa heitä selviämään ankarissa ja epävarmoissa olosuhteissa, kun taas vauraiden valtioiden hyvinvoiva väestö ei koe tarvitsevansa uskonnon tukea.

Tutkimuksen tuotti Gallup Global Reports.