Uskaltaisitko opiskella neljä päivää kuolemisen taitoja?

 

Kuva: Istockphoto

– Yleensä se, jota emme tunne, tuntuu vieraalta ja voi myös pelottaa. Näin on myös kuoleman laita. Siihen kannattaa tutustua ja varustautua ennalta, sanoo diakoni Pirjo Juntunen. Hän on yksi kristillisen kurssin ideoijista ja kouluttajista.

Suomen Raamattuopiston kurssikeskuksessa, sotkamolaisessa Vuokatinrannassa, järjestetään huhtikuun puolivälissä neljän päivän tapahtuma, jossa kuolemaa käsitellään monesta näkökulmasta: ammatillisesti, lääketieteellisesti, hengellisesti, arkisesti – ja sydämellä.

– Kurssilla osallistujat voivat kohdata kuoleman pelkonsa ja sen väistämättömyydestä syntyvän ahdistuksensa. Yhdessä pyrimme löytämään turvan kuolemassa. Kristillisen uskon ansiosta kuoleman voi kesyttää ja tehdä siitä syntymäpäivänsä, Pirjo Juntunen toteaa.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Koska aika lähteä voi tulla yllättäen, uskon kysymysten pohtimista ei kannata jättää viimeisiin hetkiin.

– Mitä pikemmin, sen parempi, sillä elämämme pituus ei ole omissa käsissämme.

Pyhä Henki avaa ymmärrystä

Pirjo Juntusen mielestä Jeesuksen sovitustyöhön tarrautuvan Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä kuolemaa.

– Jumala on pitänyt huolta meistä koko elämämme ajan. Niin Hän tekee viime metreillämmekin, täällä maan päällä. Rajan takana vaelluksemme jatkuu. Päämäärämme on kohdata Luojamme ja päästä katsomaan Jeesusta kasvoista kasvoihin.

– Kun olemme perillä, se on äärettömän iloinen hetki!

Juntunen muistuttaa, että näitä asioita miettiessä kristityllä on apuna Raamatun sana, jonka Pyhä Henki avaa omalle ymmärrykselle.

– Kun kuoleman kanssa tulee sinuiksi, voi vapautua elämään täyttä elämää tässä ja nyt, turhia murehtimatta.

Katse kohti Voittajaa

Teologian tohtorin, Jouko M V Heikkisen, mielestä pelon voittamisessa on kyse Jumalaa koskevien väärien ajatusten kumoamisesta.

– Martti Luther perusti lohdutuksensa ensimmäiseen käskyyn: Jumala on ainoa Jumala kaikessa ja kaikkialla. Hän paljastaa salaisuutensa, rakkautensa langennutta maailmaa kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa ja kukistaa hänessä kuoleman.

Kun tämä sisäistetään, suru ja pelko menettävät voimansa.

Heikkinen kehottaa kristittyä etsimään lohdutusta Raamatun sanasta ja Jumalan armosta. Lisäksi auttaa monien kristittyjen todistus Jumalan avusta.

– Ahdistuksemme lieventyy, kun luemme kristittyjen ystäviemme ja marttyyrien taisteluista. Heidän esimerkkinsä kannustaa ja rohkaisee meitä kestämään samoja tuskia.

Heikkinen tähdentää, että Jumala on kätkenyt kuoleman kukistumisen Poikansa ristiin ja kuolemaan.

– Olennaista on, että katsomme pelottavan kuoleman sijasta Voittajaan.

Asiat kannattaa hoitaa eläessä

Suomen Raamattuopiston hallinto- ja henkilöstöpäälliköstä, Elina Lamminmäestä, olisi hyvä, että jokainen ihminen huolehtisi tavaroistaan elinaikanaan.

– Niin monet ullakot, varastot ja asiakirjakasat ovat jääneet vainajan läheisten siivottaviksi.

Lamminmäki suosittelee edunvalvontavaltuutuksen, hoitotahdon ja testamentin tekoa. Ne ovat suureksi avuksi sekä läheisille että ammattilaisille.

– Miksi en valtuuttaisi etuani ajamaan sellaista läheistä ihmistä, joka on minulle rakas ja joka tuntee minut hyvin?

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta silloin, kun henkilö itse on kykenemätön hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Vuokatinrannan Kuolema – syntymäpäiväni! –kurssilla puhuvat 11.-14.4.2019 Pirjo Juntusen, Jouko M V Heikkisen ja Elina Lamminmäen lisäksi mm. lääkäri, sairaalapastori ja hautaustoimiston edustaja.