Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Universumin alkuperä aiheena kevään ensimmäisessä Veritas Forumissa

 

Peter Payne puhuu universumin alkuperästä Veritas Foorumin -tilaisuuksissa Helsingissä ja Turussa.

Jos on olemassa vain se maailma ja todellisuus, josta voimme lukea fysiikan oppikirjoista, universumin alkuperä jää selittämättömäksi, sanoo yhdysvaltalainen filosofian tohtori Peter Payne.

Yhdysvaltalaisen filosofian tohtorin Peter Paynen mielestä Raamatun kertomus Jumalasta universumin luojana sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä tiedämme universumin alkuperästä luonnontieteen perusteella.

Payne saapuu Suomeen lauantaina 11. maaliskuuta Veritas Forumin vieraaksi. Hän puhuu universumin synnystä Turun yliopistossa ja Helsingin Luther-kirkossa.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Veritas Forum on kansainvälinen verkosto, joka järjestää yliopistoissa akateemisia keskustelutilaisuuksia opiskelijoiden toivomista aiheista.

Kalifornialainen Peter Payne tekee apologiaan keskittyvää opiskelijatyötä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa perustamansa Credible Christianity -instituutin kautta.

Hänen mielestään teoria alkuräjähdyksestä ja 1. Mooseksen kirjan kuvaus maailman synnystä sopivat hyvin yhteen.

Payne toteaa, että absoluuttisesta tyhjyydestä ei voi syntyä yhtään mitään. Suomalaiset tuntevat periaatteen sanoilla ”tyhjästä on paha nyhjästä”.

Riittävätkö fysiikan lait?

Vastakkaisen näkemyksen mukaan alkuräjähdys syntyi itsestään fysiikan lainalaisuuksien ja erityisesti painovoimalain vaikutuksesta.

Payne haastaa tämän sanomalla, että kvanttiteoria perustuu todennäköisyyksiin, mutta ilman tilaa ja aikaa koko todennäköisyyden käsite menettää merkityksensä.

Paynen mukaan myös niin kutsuttu kosminen hienosäätö puhuu sen puolesta, että universumin takana on Jumala.

Kosminen hienosäätö tarkoittaa, että useat asiat fysiikassa, kemiassa ja kosmologiassa näyttävät olevan hyvin tarkoin säädettyjä elämää varten. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi veden ominaisuudet, painovoiman suuruus ja universumissa vallitseva järjestys. Nämä ovat kaikki juuri sellaisia, että elämä on mahdollista sellaisena kuin me sen tunnemme.

Selityksiä hienosäädölle

Helsingin Luther-kirkossa kaikille avoimessa englanninkielisessä tilaisuudessa Paynen näkemyksiä haastaa helsinkiläinen filosofi Ilmari Hirvonen. Hän valmistelee väitöskirjaa pseudotieteen filosofiasta.

Hirvonen ei ole vakuuttunut siitä, että kosmologian ongelmat olisivat niin vakavia, kuin Payne väittää. Hänen mielestään Paynen päättely nojautuu väärään vastakkainasetteluun.

‒ Vaikka nykyiset fysiikan teoriat eivät pitäisi paikkaansa, se ei silti tarkoita, että Jumala olisi kaiken takana.

Hirvosen mielestä kosmiselle hienosäädölle voi olla luonnollinenkin selitys. Tai ainakaan ei ole osoitettu, ettei niin voisi olla.