Ulkoministeriö on myöntänyt kehitysyhteistyöhön 206,8 miljoonaa euroa – Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura ja Fida International kolme suurinta tuensaajaa

Rajan Myanmarista Bangladeshiin ylittänyt nainen antaa aliravitulle lapselleen lisäravinnetta pakolaisleirillä lähellä Cox’s Bazaaria. Kuva: Paul Jeffrey / ACT-allianssi/Kirkon Ulkomaanapu.

Ulkoministeriö on myöntänyt 206,8 miljoonaa euroa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöohjelmiin vuosille 2018-21. Tukea saa yhteensä 22 suomalaisen kansalaisjärjestön ohjelmaa.

Eniten ulkoministeriön myöntämää tukea saa Kirkon Ulkomaanapu, jolle myönnettiin 5,4 miljoonaa euroa kullekin neljälle vuodelle eli yhteensä 21,6 miljoona euroa. Toiseksi suurin tuensaaja on Suomen Lähetysseura, joka saa neljänä vuonna tukea yhteensä 20,3 miljoonaa euroa. Kolmanneksi suurin tuki, 18,8 miljoonaa euroa, myönnettiin helluntailaistaustaiselle Fida Internationalille. Lisäksi tuensaajien joukossa on myös kristillinen kummilapsijärjestö Suomen World Vision ry, jolle myönnettiin tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Tukea saavien kehitysyhteistyöohjelmien toiminta keskittyy vahvasti Itä-Afrikkaan, Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan sekä Lähi-itään. Afrikassa suurimpia yhteistyömaita ovat Uganda, Kenia, Etiopia, Somalia, Tansania ja Etelä-Sudan. Työllään järjestöt kehittävät paikallisten ihmisten työ- ja toimeentulomahdollisuuksia, koulutusta ja terveyspalveluja usein kaikista köyhimpien ihmisten ja yhteisöjen keskuudessa. Tällä pyritään vaikuttamaan eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnissa.

Sansa kevat2019

Ulkoministeriön tukemat ohjelmat toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Toiminnalla pyritään vahvistamaan kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntia siinä, että ne pystyvät edistämään ihmisoikeuksia. Samalla tuetaan viranomaisia kantamaan vastuunsa oikeuksien toteutumisesta ja yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisesta. Järjestöjen toiminta keskittyy haasteellisiin ympäristöihin. Useassa kohdemaassa kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut ja tehnyt kansalaisjärjestöjen työn vaikeaksi.

Ohjelmatuki on ulkoministeriön pääasiallinen tukimuoto kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle. Ensimmäistä kertaa ohjelmatuen haku järjestettiin siten, että kaikki 22 järjestöä hakivat valtionavustusta samanaikaisesti ja neljälle vuodelle.