Ihmisiä ja ilmiöitä: Suomalainen kohtaa seurakunnan tyypillisimmin joko mediassa tai hautausmaalla

Ulan-Uden kirkon rakennustyöt käynnissä Itä-Siperiassa

 

Kuvassa vasemmalta Anitta Lepomaa, Vladimir Nikiforov, Aarne Poutanen ja vastaava mestari Josif.

Kristuksen armon seurakunnan unelma on vihdoin toteutumassa. Oman kirkkorakennuksen ensimmäiset palaset ovat vihdoin paikoillaan.

Tiistaina 20.8.2019 aloitettiin kirkon perustusten teko 3,5 metrin syvyyteen valetuista betonianturoista.

Historiallista hetkeä olivat todistamassa seurakunnan edustajina muun muassa kirkkoherra Vladimir Nikiforov puolisonsa Kylväjän Itä-Siperian-lähetti Anitta Lepomaan kanssa, Kylväjän puolesta rakennustyötä valvova Aarne Poutanen ja työaluevastaava Tapio Pokka sekä paikallisen rakennusurakoitsijan edustajat.

SEKL neliöb. 5.-11.6. MJa

– Kirkon rakennustöiden käynnistymistä on odotettu ja valmisteltu niin monta vuotta. On ihanaa, että vihdoin näemme konkreettisesti unelmien alkavan toteutua! huokaisee Anitta Lepomaa onnellisena.

Burjaattikirkkoherra Vladimir näkee suuria mahdollisuuksia evankeliumin työn laajenemiselle kirkon myötä. – Seurakuntamme on tähän saakka toiminut pienessä toimistohuoneistossa. Epämääräisissä tiloissa kokoontuvaa uskonnollista toimintaa ei pidetä luotettavana meidän kulttuurissamme, vaan se luokitellaan kartettavaksi lahkoksi. Uskon, että moni paikallinen ihminen uskaltaa astua ensimmäistä kertaa luterilaisen seurakuntamme tilaisuuksiin, kun kirkko saadaan valmiiksi ja vihitään käyttöön.

Kylväjä on saanut rakennushanketta konsultoimaan ja valvomaan Aarne Poutasen, jolla on pitkä kokemus rakennusalan ammattilaisena ja yrittäjänä sekä Neuvostoliitosta, Venäjältä että Suomesta. Inkerinsuomalainen Aarne on nähnyt läheltä, millaisia haasteita kirkon rakentamisessa Venäjällä voi olla.

– Venäjällä rakentamisen tekninen osaaminen on sinänsä hyvää, mutta Siperian itäpuolella äärimmäiset ilmasto-olosuhteet ja esimerkiksi maanjäristysriski on osattava ottaa rakentamisessa huomioon, toteaa diplomi-insinööri Poutanen.

– Lisäksi rakennushankkeiden saattaminen onnistuneesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti loppuun vaatii myös täkäläisen kulttuurin ymmärtämistä.

– Olen tutustunut paikan päällä rakennustyömaan, sen vastaavan mestarin ja urakoitsijan toimintaan, keskustellut kaupungin edustajien kanssa ja päässyt saman työpöydän ääreen arkkitehdin ja suunnittelijoiden kanssa. Olemme yhdessä täsmentäneet joitakin teknisiä ratkaisuja. Lopputuloksen onnistumisen kannalta alku näyttää lupaavalta, Poutanen kiteyttää havaintojaan kirkon perustustöiden ääreltä. Inkerin kirkon puolelta projektissa on mukana myös juristi ja rakennustöiden valvoja.

Rakennusurakoitsijan edustaja Vera Purtova on kristitty. Hänelle kirkon rakentaminen on erityinen asia ja yrittäjänäkin hän haluaa edesauttaa sitä, että köyhä luterilainen seurakunta saavuttaisi unelmansa myötä kunnolliset toimintaedellytykset.

– Olemme matkan varrella useaan otteeseen yksinkertaistaneet suunnitelmia ja pienentäneet kirkon kokoa, jotta sen rakentaminen tulisi taloudellisesti mahdolliseksi, toteaa Purtova.

Luonnonvoimat haastavat kirkon rakennustyötä.

– Heinäkuussa tällä seudulla ennennäkemättömät rankkasateet synnyttivät tässä kaupunginosassa tulvan, mikä hidasti juuri käynnistynyttä rakennustyömaata ja haastoi meitä lisäsuunnitteluun, kertoo Purtova.

– En ole pitkän työurani aikana nähnyt mitään vastaavaa! Vettä tuli taivaalta kuin vesiputouksesta, työmaan vastaava mestari Josif puistelee vieläkin päätään. Rankkasade ja läheiseltä kukkulalta kerääntynyt tulva hyökyi alueelle ja täytti mennessään myös kirkon perustuksia varten kaivetun 3,5 metriä syvän kuopan. Tulvavettä pumpattiin ja kuljetettiin pois satoja kuutiometrejä. Perustustöiden aloittaminen viivästyi sen takia useilla viikoilla.

– Ehkä oli kuitenkin myös Jumalan johdatusta siinä, että ennätyssateet osuivat juuri tähän hetkeen, miettivät Aarne Poutanen ja Tapio Pokka.

– Ulan-Uden kaupungin toimesta alueelle ei ole rakennettu toimivaa sadevesiviemärijärjestelmää. Nyt osaamme varautua vastaaviin yllätyksiin. Tiedossa olevista haasteista muun muassa maanjäristysriski ja syvälle ulottuva routa on automaattisesti huomioitu suunnittelussa.

Laaja yhteistyö ja tuki takaavat onnistuneen lopputuloksen. Poutanen haluaa varmistaa kaupungin edustajien ja rakennusurakoitsijan kanssa, että kirkon tontille ja sen ympäristöön suunnitellaan ja toteutetaan äärimmäisissäkin olosuhteissa toimiva tulvavesien poistojärjestelmä. Hän vierailee jatkossakin rakennustyömaalla sen tärkeissä vaiheissa.

– Suomesta käsin saamme olla yhdessä Inkerin kirkon kanssa mukana rakentamassa burjaateille ja kaikille muillekin alueen asukkaille paikkaa, missä voi turvallisin mielin tulla etsimään yhteyttä elävään Jumalaan ja kuuntelemaan Jumalan Sanaa, kuvailee työaluevastaava Pokka.

Kirkkorakennuksen pienentäminen ja pelkistäminen on tuonut säästöjä, mutta sade- ja tulvavesisuojauksen vahvistaminen tuo vastaavasti lisäkustannuksia, samoin maalämpöön päätyminen kirkon lämmitysmuotona. Lopulliseen hintaan vaikuttaa myös ruplan vaihteleva kurssi. Pienenä, mutta seurakuntalaisten haluamana yksityiskohtana tulee kirkontorniin hankittavaksi myös kirkonkello.

– Ulan-Uden kirkon toteuttamiseksi on käynnissä keräys, jolla yritämme saada katettua myös nämä välttämättömät päivitykset rakennussuunnitelmiin, toteaa Pokka.

– Jätämme esirukoilijoille kannettavaksi syksyn neuvottelut Ulan-Uden kaupungin kanssa ja yhteistyön tulvavesien torjumiseksi, suotuisat säät perustusten rakentamisen ajalle ja sopivan maalämpöjärjestelmän löytymisen. Pyydämme Jumalan varjelevaa kättä rakennustyömaan ja rakentajien ylle.

 
Kylvaja artikkelibanneri