Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Työpaikkakiusaamisesta ei saa vaieta

 

Talouden vaikeina aikoina työpaikat vähentävät väkeä. Tilanne altistaa kiusaamiselle. Jos savustetaan kollega pihalle, jäljelle jäävistä paikoista tappelee pienempi joukko.

Yli 100 000 palkansaajaa kokee nahoissaan työpaikkakiusaamista tälläkin hetkellä. Siitä puhutaan julkisuudessa entistä enemmän, mutta tutkimukset eivät kuitenkaan osoita, että kiusaaminen olisi työpaikoilla viime vuosina erityisesti lisääntynyt.
Työntekijä voi pahoittaa mielensä siitä, ettei esimies myönnä lomaa tai vuorotteluvapaata anottuina ajankohtina tai anna lupaa ilmoittautua toivottuun koulutukseen. Herkkä ihminen saattaa pelästyä työkaverin voimakasta tunteenpurkausta.
Tällaiset ikäviksi koetut tilanteet eivät kuitenkaan täytä työpaikkakiusaamisen kriteerejä.
– Kiusaamista ja henkistä väkivaltaa on tilanne, jossa joku toistuvasti, systemaattisesti ja pitkään joutuu loukkaamisen, alistamisen, häirinnän tai muun kielteisen käyttäytymisen kohteeksi, tiivistää johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitokselta.
Epäasiallisen käyttäytymisen muotoja on monia.
– Yksi niistä on eristäminen. Siitä on kyse esimerkiksi silloin, jos henkilölle ei puhuta tai häntä kohdellaan kuin ilmaa.

Kiusaamisen

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

taustalla epävarmuutta

Usein kiusaamisen taustalla on työhön liittyviä ongelmia, uhkaa tai epävarmuutta. Jos työpaikalla on odotettavissa irtisanomisia, kiusaaminen saattaa lisääntyä. Jos joku saadaan oma-aloitteisesti lähtemään, jäljelle jääviä työpaikkoja on entistä pienempi joukko tavoittelemassa.
On niitäkin, jotka haluavat tietyn aseman hinnalla millä hyvänsä – vaikka hiillostamalla nykyisen tekijän pois.
Maarit Vartia arvioi, että jo noin 70 prosentilla työpaikoista on malli siitä, miten työpaikalla toimitaan, jos joku kokee olevansa kiusaamisen kohteena.
– Tärkeintä on, että kiusaamista kokeva ei vaikene vaan puhuu kokemastaan. Jos on epävarma siitä, mitä on tapahtumassa, voi puhua asiasta työkaverin kanssa ja kysyä hänen näkemystään.
Kiusaavasti käyttäytyvälle on hyvä antaa tuoreeltaan rakentavaa, täsmällistä palautetta hänen käyttäytymisestään – siitä, mitä tapahtui ja miltä se itsestä tuntui. ”Kun kritisoit työtäni eilen kaikkien kuullen, koin sen nöyryyttävänä.”
– Epäasiallisesta käytöksestä pitää ilmoittaa esimiehelle. Työturvallisuuslaki velvoittaa hänet toimimaan. Jos esimies ei ryhdy toimiin, hän rikkoo työsuojeluvelvoitettaan.

Lue lisää www.sana.fi