Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Tutkimus: Usko välittävään Jumalaan auttaa masentunutta paranemaan

 

Pohjois-Amerikassa on tehty vuoden sisällä kaksi yliopistotutkimusta, joiden perusteella uskolla Jumalaan olisi myönteinen vaikutus masennuksen hoitoon.

Toronton yliopistossa Kanadassa tehtiin vuonna 2009 tutkimus, jonka mukaan usko Jumalaan auttaa vähentämään stressiä ja levottomuutta. Uusin tutkimus julkaistiin Chicagon yliopistossa Yhdysvalloissa helmikuussa 2010. Tutkimuksen mukaan usko välittävään Jumalaan saattaa vahvistaa masennuksen lääkehoidon tuloksia. Tutkimuksen julkaisi Journal of Clinical Psychology.

Keskeisintä uusimmassa tutkimuksessa on välittäminen. Tutkijat havaitsivat, että ne, jotka uskovat persoonalliseen ja välittävään Jumalaan, edistyvät paranemisessa todennäköisimmin. Tutkimuksessa ilmeni, että avainasemassa ei olekaan hengellisyyteen usein liitetty tulevaisuudentoivo. Merkittävää sen sijaan on usko ihmisestä välittävään korkeimpaan voimaan.

IK-opisto Neliöb. 17.-30.6.

Tutkimukseen osallistui 136 aikuista, joilla on diagnosoitu vakava masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. Tutkimustulosten mukaan uskonnollisimpaan kolmannekseen kuuluvat paranivat lääkityksen kanssa 75 prosenttia todennäköisemmin kuin vähiten uskonnollinen kolmannes. Lääkitys on tärkeässä osassa vaikean masennuksen oireiden lievittämisessä. Masentuneen hoidossa täytyy kuitenkin ottaa huomioon uskonnon rooli potilaan elämässä, tutkimuksen johtaja Patricia Murphy kertoo.

Tutkimuksessa käytettiin
myös lääketieteellistä mittausta

Kanadassa viime vuonna tehdyssä tutkimuksessa käytettiin myös lääketieteellistä mittausta. Tutkittavien aivoja kuvattiin heidän suorittaessaan haastavia tehtäviä. Uskonnollisten ihmisten aivoissa havaittiin vähemmän aivojen aktiivisuutta suhteessa heidän tekemiinsä virheisiin. He olivat vähemmän stressaantuneita ja levottomia epäonnistuessaan.

Pohjoisamerikkalaisista yli 90 prosenttia uskoo jonkinlaiseen jumalaan. Tutkimukset ovat havainnollistavia. Ne tukevat väitettä, jonka mukaan usko huolehtivaan Jumalaan auttaa masennuksen hoidossa, mutta eivät voi todistaa asiaa aukottomasti.