Hyvät: Viikon debatti ehdolla vuoden radio-ohjelmaksi: ”Lajissaan ainutlaatuinen” – Radio Dei kisaa myös juontajatittelistä

Tutkimus: seksuaalinen väkivalta noussut kristittyjen naisten kokeman vainon voimakkaimmaksi muodoksi

 

Kristittyihin naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, pakkoavioliittoja ja ihmiskauppaa esiintyy Open Doorsin tutkimuksen kaikilla raportointialueilla.

Open Doorsin uuden tutkimusraportin mukaan naisiin kohdistuu erityisen voimakasta sukupuolittunutta uskonnollista vainoa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Open Doorsin tuottama vuoden 2022 Sukupuolittunut vaino -raportti tarkentaa kristittyjen naisten ja miesten kohtaaman vainon luonnetta maailmassa.

Vainon harjoittajat hyväksikäyttävät oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa normeja tai arvoja painostaakseen kristittyjä naisia ja miehiä sekä kristillisiä paikallisyhteisöjä.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Polttopisteenä Afrikka ja Lähi-itä

Naisiin kohdistuva uskonnollinen vaino on erityisen voimakasta Saharan eteläpuolisen Afrikan (pistemäärä 10,8*) sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (10,6) raportointialueella. Miesten osalta vastaava vainon voimakkuus on näillä alueilla liki puolet pienempi (pistemäärät vastaavasti 5,7 ja 5,5).

Keskeisin syy vainon voimakkuuteen ovat Pohjois-Afrikan ja Sahelin alueella voimistuneet jihadistiset ääriliikkeet. Osassa näistä maista sovelletaan myös sharia-lakia. Naiset voivat Afrikassa päätyä ääriryhmän seksiorjuuteen, jolloin heitä pidetään voittosaaliina ja tulevaisuuden taistelijoiden synnyttäjinä.

Naisten kokema seksuaalinen ja psykologinen väkivalta sekä sieppaukset ovat kiihtyneet entisestään.

Myös huumerikollisuus voimistaa vainoa niin Aasiassa, Afrikassa kuin Latinalaisessa Amerikassa. Huumekauppa ja naisten huumaaminen kytkeytyy esimerkiksi Nigeriassa ihmiskauppaan ja vapaudenriistoon.

Välineellistetyt ja strategisesti häpäistyt naiset

Naisia pidetään monilla tutkimuksen raportointialueilla sosiokulttuurisesti miehiä alempiarvoisina. Hyökkäyskohteeksi otetaan kristillisiin yhteisöihin kuuluvien naisten seksuaalinen koskemattomuus ja kyky synnyttää lapsia.

Seksuaalinen väkivalta on noussut voimakkaimmaksi naisiin kohdistuvan vainon muodoksi World Watch List -tutkimuksen 50 kärkimaan osalta.

Kristittyjä naisia ja tyttöjä pidetään yleisesti seksiobjekteina, joita voidaan käyttää häpeän tuottamisen välineenä. Häpäisy rankaisee paitsi uhreja myös heidän perheitään ja laajempaa kristillistä yhteisöä.

Kristittyihin naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, pakkoavioliittoja ja ihmiskauppaa esiintyy kaikilla tutkimuksen raportointialueilla.

Sukupuolittunut vaino -tutkimusraportti tarkentaa kristittyihin kohdistuvan vainon muotoja ja luonnetta. Open Doorsin tuottama raportti julkaistaan vuosittain maaliskuun alussa.

* Pistemäärien tutkimusmetodologia: Open Doors Analytical 2022.

Osallistu naistenpäivän Sukupuolittunut vaino -verkkotilaisuuteen 8.3.2022 klo 19 Open Doorsin YouTube-kanavalla.

 
Lahjoita A