Tutkimus: Myös Yhdysvalloissa kirkot vasta palautumassa pandemia-ajasta

 

Noin neljäsosa amerikkalaiskristityistä käy kirkossa viikoittain. Tämä riittää täyttämään kirkonpenkit varsin hyvin, ja salit Yhdysvalloissa ovat perinteisesti varsin kansoitettuja, ainakin jos tilannetta vertaa Euroopaan. (Shutterstock)

Pudotus kirkossakävijöiden määrässä verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan on ollut noin 15 prosenttia.

Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan jumalanpalvelusten kävijämäärät eivät ole palanneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Useimmat seurakunnat suljettiin pandemian takia maaliskuussa 2020. 

Lifeway Research -tutkimuslaitoksen protestanttipastoreille tekemästä kyselystä selviää, että tällä hetkellä kaikki seurakunnat toimivat jo täysin kuten ennen pandemiaa, mutta toimintaan osallistuu vain 85 prosenttia aikaisemmasta kävijämäärästä.  

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

– Vaikka maskit alkoivat nopeasti kadota tilaisuuksista vuonna 2022, kirkossakävijät eivät ole palanneet yhtä nopeasti, toteaa Lifeway Researchin johtaja Scott McConnell. 

Vaikka jotkut ennen pandemiaa kirkossa käyneet eivät ole palanneet kirkkoon lainkaan, osallistujamäärien väheneminen johtuu pääasiassa ihmisistä, jotka käyvät kirkossa harvemmin kuin ennen. 

Aiemmin 34 prosenttia kristityistä kertoi käyvänsä kirkossa vähintään neljä kertaa kuukaudessa, mutta nyt tällaisten kävijöiden määrä on vain 26 prosenttia. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa kirkossa käyvien määrä on puolestaan noussut 36 prosentista 43 prosenttiin. 

Seurakuntien välillä on kuitenkin eroja. Kolmasosassa niistä kävijöitä on yli 90 prosenttia, yksi kolmannes tavoittaa 70 prosenttia, ja vajaa kolmannes saa koolle vain alle 70 prosenttia entisestä kävijämäärästä. 

 

Aiheet