Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Tutkimus lähetystyöstä: Suomalaisen lähetystyön kasvu huikeaa

 

Matti ja Tuula Korpiaho sekä Timo Vasko onniteltavina. Kuva Vuokko Vänskä

Lähetysinnostus on tunnusomaista suomalaiselle kristillisyydelle. Tänään julkaistu kirja Suomen lähetysneuvoston (SLN) historiasta osoittaa, että suomalaisten järjestöjen lähetyspanos maailmalla on ollut mittava. Rovasti, teologian maisteri Matti Korpiahon tekemä ja missiologian dosentti Timo Vaskon toimittama tutkimus antaa uutta tietoa suomalaisen lähetystyön historiasta. ”Kristuksen lähettäminä maailmassa, Suomen lähetysneuvosto 1919-2011” käsittelee järjestön vaiheita 90 vuoden ajalta.
– Jeesus Kristus on ainoa tie pelastukseen, kiteytti Matti Korpiaho SLN:n yhä ajankohtaisen teologisen näkemyksen lähetystyöstä.

SLN perustettiin edistämään lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Se on neuvotteleva foorumi, joka toimii seitsemän työryhmän kautta. Merkittävää on ollut sen panos lähetystyöntekijöiden huollon kehittämiseksi, lähettilasten koulutuskysymyksien edistäjänä ja kehitysyhteistyön koordinoijana. Teologin työryhmä on järjestänyt useita lähetyksen teemapäiviä. SLN on järjestänyt myös laaja-alaisia lähetysneuvotteluja.

Vuosittain laaditut tilastot jäsenjärjestöjen taloudesta ja lähetystyöntekijöiden määrästä kuuluvat keskeisesti SLN:n toimintaan.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

SLN:n alku juontaa juurensa vuonna 1910 Edinburghissa järjestettyyn maailman lähetyskonferenssiin. Vuonna 1961 järjestön toiminta integroitui Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN), mikä aiheutti närää joissakin Suomen lähetysneuvoston jäsenissä. Vuonna 1972 SLN irtaantui Kirkkojen maailmanneuvoston aktiivisesta jäsenyydestä.

– Yhteydenpitoa Kirkkojen maailmanneuvostoon on muulla tavoin jatkettu. Samoin meillä on yhteys myös Lausanne-liikkeeseen, Matti Korpiaho totesi.

Vuosi 1996 oli huippuvuosi

Suomen lähetysneuvoston perustavassa kokouksessa oli läsnä ainoastaan viisi lähetysjärjestöä, joiden yhteinen lähettimäärä oli 58. Nyt siihen kuuluu 31 eri jäsenyhteisöä, jotka lähettivät viime vuonna yhteensä 745 lähetystyöntekijää. Ulkomaiseen toimintaan ne käyttivät 80,8 miljoonaa euroa vuonna 2011.
Vuonna 1987 ylitettiin 1000 lähetystyöntekijän raja, ja vuonna 1996 jäsenjärjestöillä oli 1256 lähetystyöntekijää. Lähettien määrän lisäksi työn volyymia mitataan nykyisin myös taloudella.
– Vaikka lähetystyöntekijöiden lukumäärä on vähentynyt, työpanos ei ole pienentynyt. Yhteistyökumppaneita tuetaan taloudellisesti. Tämä on suuntaus nykyisin, Matti Korpiaho totesi.