Kirkon kansliapäälliköltä kolme teesiä kuntavaaleihin

 

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo esitteli tänään kolme teesiä syksyn kuntavaaleihin.

”Kuntavaaleissa on kyse arvoista, yhteisöllisyydestä ja osallistumisesta. Korostan teeseissä asioita, jotka ovat nousseet esiin kirkon työstä. Kirkolla on muun muassa diakonia- ja nuorisotyön kautta kosketuspintaa yhteiskunnan todellisuuteen”, Keskitalo kertoo.

Keskitalon mukaan yhteiskunnan tilaa on ensinnäkin tarkasteltava heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta.

”Kirkon diakoniatyössä on huomattu, että erityisen haavoittuvassa asemassa tällä hetkellä ovat etenkin pääkaupunkiseudun yksinhuoltajaperheet sekä syrjäseutujen vanhukset. Kaikkien kansalaisten hyvinvointi on yhteiskuntapolitiikan luovuttamaton päämäärä. Suomalaisessa yhteiskunnassa sosioekonomiset erot ovat kasvaneet. Osattomuuden kokemus ja väestöryhmien sosiaalinen etäisyys ovat lisääntyneet. Kuntavaalien alla yhteiskunnan tilaa on tarkasteltava heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevien näkökulmasta, peilaten perus- ja lähipalveluiden saatavuutta ja laatua erityisesti heidän kannaltaan.”

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Toiseksi Keskitalo painottaa, että lähidemokratian ja osallistumisen on oltava mahdollista myös suurkunnissa

”Keskustelu kuntarakenteiden uudistamisesta käy kuumana. Samaan aikaisesti kirkossa keskustellaan seurakuntarakenteista. Kaiken kokoisissa kunnissa rakenteiden on jatkossakin tuettava lähiyhteisöjen toimintaa niin, että ihmiset voivat kokea kuuluvansa lähiyhteisöön ja rakentaa identiteettinsä yhteisön jäsenenä. Suurkuntiin on luotava malli, joka takaa sen, että lähiyhteisö – asukkaat, seurakunnat, urheiluseurat jne. – voivat olla kunnan kumppani. Kuntapäättäjien ja valtakunnan tasolla kuntarakennetta linjaavien on annettava selkeä signaali sen puolesta, että kuntien ja seurakuntien yhteistyötä tarvitaan edelleen.”

Kolmanneksi Keskitalo esittää, että ”nuoria ja maahanmuuttajia rohkaistava vaaliuurnille”.

 ”Osa äänioikeutetuista jättää äänestämättä. Maahanmuuttajilla on ollut mahdollisuus äänestää kuntavaaleissa kymmenen vuoden ajan. Suomalaisten äänestysaktiivisuus oli viime kuntavaaleissa hieman yli 61 %, maahanmuuttajilla vastaava luku oli noin 20 %. Nuorten äänestysaktiivisuus on Suomessa laskenut jo pitkään. Ero keskimääräisen äänestysaktiivisuuden ja nuorten äänestysaktiivisuuden välillä on meillä Euroopan suurimpia. Kirkko on omassa päätöksenteossaan yrittänyt katkaista tämän demokratiaa uhkaavan kehityksen. Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa 16 vuotta täyttäneet saivat äänestää. Sekä kirkossa että yhteiskunnan puolella tarvitsemme toimia nuorten saamiseksi mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen.”

Lue tästä kansliapäällikön teesit kokonaisuudessaan

 
Artikkelibanneri perussanoma