Tuore kysely: Pappien ja teologien suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen muuttunut aikaisempaa suopeammaksi

 

Kuva: Istockphoto

Kirkon akateemisten tuoreesta jäsenkyselystä ilmenee, että yli puolet papeista ja teologeista suhtautuu vähintään varovaisen myönteisesti samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Vuonna 2014 joukko oli yli puolet pienempi.

Pappien ja teologien asenteet samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen ovat muuttunut nopeasti aikaisempaa suopeammiksi. Alkuvuodesta toteutetun Kirkon akateemisten AKI ry:n jäsentutkimuksen mukaan 52 prosenttia kyselyyn osallistuneista papeista ja teologisista oli täysin samaa mieltä väittämän: “Samaa sukupuolta olevien kumppanien parisuhteelle tulisi olla mahdollista saada kirkollinen siunaus” kanssa. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli 69 prosenttia. Täysin eri mieltä väittämän kanssa oli 15 prosenttia vastanneista. Kuusitoista vuotta aiemmin vuonna 2002 täysin tai samaa mieltä väittämän kanssa oli ainoastaan 22 prosenttia vastanneista. Vuonna 2014 täysin samaa mieltä olevien osuus oli 43 prosenttia.

Samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen suhtauduttiin hieman epäilevämmin kuin suhteen siunaamiseen. Kun vastaajilta kysyttiin mielipidettä väittämään “Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulisi olla mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen”, 46 prosenttia papeista ja teologeista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Jokseenkin samaa mieltä oli 11 prosenttia vastaajista. Täysin eri mieltä väittämän kanssa oli joka neljäs vastaajista (24 %). Vuonna 2014 täysin eri mieltä olevia oli reilu kolmannes vastaajista (35 %).

Dei Neliöb. 4.-7.3.

Kanttorien osalta sama muutos on nähtävissä, joskaan ei yhtä voimakkaana. Samaa sukupuolta olevien parien kirkollista siunaamista kannatti vuonna 2018 kanttoreista 50 prosenttia (22 % vuonna 2006) ja vastusti 43 prosenttia (67 % vuonna 2006). Samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä puolestaan kannatti vuonna 2018 kanttoreista 37 prosenttia (23 % vuonna 2014) ja vastusti 54 prosenttia (63 % vuonna 2014).

Jäsenkysely tehtiin Kirkon Akateemisten AKI:n työelämässä oleville jäsenille tammi-helmikuussa 2018. Vastaajia oli yhteensä 858, joista Suomen pappisliiton jäseniä oli 685 ja Suomen teologiliiton jäseniä 10. Loput vastaajista kuuluivat Suomen Kanttori-urkuriliittoon. Professori Kati Tervo-Niemelä esitti kyselyn alustavia tuloksia Kirkon akateemisten AKI ry:n valtuuston kokouksessa 3.5. Tutkimuksen lopullinen raportti julkaistaan elokuussa.