Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Moottoripajat pärräävät nyt Nuori kirkko ry:n vakiotoimintana

 

Kuva: Kari Lehtomaa

Moottoripajoissa ympäri Suomen käy viikoittain noin 200 nuorta, joiden kanssa työskentelee 50 aikuista. Verstailla voidaan yhdessä puuhaillen ehkäistä opintojen keskeytyksiä, parantaa suhteita vanhempiin ja vähentää päihteiden käyttöä.

Tällä hetkellä Suomessa toimii 26 moottoripajaa.

Uusimpana starttaa Nivalan MoottoriKlubi, joka pitää 15.5. avoimien ovien tapahtuman paikallisella Meskus-hallilla.

Perheniemi neliöb. vko 49-50. MJa

Nivalassa mopotoimintaan keskittynyttä pajaa ylläpitävät 4H-yhdistys, etsivä nuorisotyö sekä kaupungin ja seurakunnan nuorisotyö.

Moottoripajat on suunnattu nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Pajoissa he korjaavat ja rakentavat autoja tai mopoja. Samalla he saavat sosiaalista, moniammatillista tukea ja ohjausta, myös työkokemusta.

Lempäälässä moottoripaja sai alkunsa 2015, kun nuorten antaman palautteen perusteella huomattiin, ettei tarjolla ollut moottoriajoneuvoista kiinnostuneille nuorille matalan kynnyksen harrastetoimintaa.

– Valtakunnallisen Moottoripaja-hankkeen innoittamana toimintamallia päätettiin kokeilla osana Lempäälän kunnan ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. Pajatoiminta on ollut tärkeä työväline mm. etsivän nuorisotyön asiakkaana olevien nuorten tukemisessa ja luottamuksen rakentumisessa, kertoo Lempäälän etsivän nuorisotyön koordinaattori Kati Kuikka.

Lempäälässäkin paja aloitti mopojen korjaukseen keskittyen.

Parhaimmillaan paikalla on ollut yli 50 nuorta.

– Nuorten toivomuksesta vuoden 2017 alussa aloitettiin lahjoituksena saadun BMW:n rakentaminen ralliautoksi pienryhmän kanssa. Sekä mopoilla että autolla on osallistuttu Suomen moottoripajojen välisiin ajoharjoittelutapahtumiin.

Lempäälässä nuoret ovat voineet saada todistuksen pajatoimintaan osallistumisesta esimerkiksi korvaavana opintosuorituksena tai osaksi ansioluetteloa.

– Pajalla on mahdollisuus jutella ohjaajien kanssa mieltä askarruttavista asioista ja kysyä apua vaikkapa Kelan lomakkeiden täyttämiseen. Toiminnan ydin on vahvan sosiaalisen tuen antaminen niille nuorille, joiden kohtaaminen on luontevinta pienessä pakokaasun katkussa.

Moottoripajat ovat olleet vuoden 2018 alusta lähtien STEAn rahoittamaa Nuori kirkko ry:n vakiotoimintaa.

– Hankeajan arvioinnissa todettiin toiminnan ehkäisseen nuorten opintojen keskeytyksiä, parantaneen suhteita vanhempiin ja vähentäneen päihteiden käyttöä. Paja on lisäksi tukenut nuorten ammatinvalintaa ja innostanut opiskelemaan, suunnittelija Veijo Kiviluoma Nuori kirkko ry:stä summaa.

Vaikuttavuudesta kertovat nuorten omat vastaukset, joissa mainittiin uudet kaverit ja arjessa jaksamisen kohentuminen.
Vuorovaikutustaidot, omien tunteiden tunnistaminen ja käsittely ovat myös kehittyneet.

Nuori kirkko ry:n moottoripajat tekevät nykyisin yhteistyötä Suomen autourheilun lajiliiton, AKK:n kanssa. Kumppanukset edistävät moottoripajoissa annettavaa liikennekasvatusta.

– Molempien tahojen tavoite on tavoittaa nuoria kouluissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Moottoripajan kautta yhteistyö on luontevaa, koska meidän ydintekemisemme, autourheilun harrastaminen, on myös moottoripajalaisille tärkeää, kertoo AKK:n nuoriso-ohjelmista vastaava Raakel Koittola.

Moottoripajatoiminta on Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ja niiden kumppaneiden harjoittamaa diakonia- ja kasvatustyötä, jota tehdään heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten parissa.