Tuomiorovasti Matti Salomäki on nousemassa Lapuan hiippakunnan uudeksi piispaksi

 
Matti Salomäki

”Rohkeasti juurille, rohkeasti tulevaisuuteen”, kuului Matti Salomäen iskulause voitokkaassa Lapuan hiippakunnan piispanvaalissa. Kuva: Kirkon kuvapankki

Lapuan hiippakunnassa on tänään käyty piispanvaalin toinen kierros. Alustavan tuloksen mukaan vaalin on voittanut Lapuan tuomiorovasti Matti Salomäki, joka sai vaalissa selvästi enemmän ääniä kuin hiippakuntadekaani Terhi Kaira.

Tuomiorovasti Matti Salomäki sai kaikissa muissa Lapuan hiippakunnan rovastikunnissa enemmän ääniä kuin Terhi Kaira paitsi Jyväskylän rovastikunnassa, missä Kairan saama äänimäärä oli suurempi kuin Salomäen. Alustavan tuloksen mukaan Salomäki sai 478 ja Kaira 394 annetuista äänistä.

Lapuan hiippakunnassa on kuusi rovastikuntaa ja niissä äänioikeutettuja 950. Puolet äänioikeutetuista on pappeja ja puolet maallikkovalitsijoita. Lapuan hiippakunnassa kirkkoon kuulumisprosentti on Suomen suurimpia. Alueen väestöstä noin 78,5 prosenttia kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Vuonna 1968 syntynyt Matti Salomäki on toiminut Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana eli tuomiorovastina vuodesta 2012. Vuosina 1994–2012 hän työskenteli pappina Pielaveden seurakunnassa, vuodesta 2003 kirkkoherrana. Salomäki on ollut pappisedustajana kirkolliskokouksessa vuodesta 2016. Koulutukseltaan hän on teologian maisteri. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1994.

Kotimaa-lehdessä julkaistussa Matti Salomäen kannatuspuheenvuorossa kerrotaan, että  ”Salomäki yhtyy lämpimästi piispojen tuoreeseen kirjelmään Raamatusta, jossa haastetaan uudelleen Raamatun lukemiseen. Salomäki oli myös mukana allekirjoittamassa kirkolliskokousaloitetta rukouselämän vahvistamiseksi sekä evankeliumin nostamista esiin entistä rohkeammin myös omassa kirkossamme. Kirkon hengellinen uudistus nousee tältä pohjalta. Salomäen mielestä kaikkien kirkon kannanottojen tulee pohjautua Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Siksi hän myös pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona.”

Matti Salomäki on arvoiltaan konservatiivisempi kuin hänen vastaehdokkaansa Terhi Kaira, joka kannattaa esimerkiksi samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6. helmikuuta.