Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Tukipari rohkaisee: ”Suhde voi muuttua paremmaksi kuin koskaan”

 

Rainer ja Leila Melander rohkaisevat hakemaan tukiparia ja käsittelemään parisuhteen ongelmia: ”Suhde voi muuttua jopa paremmaksi kuin se on koskaan ollut.” Kuva: Melanderien kotialbumi

Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen pariskunta, joka haluaa tukea toisia pareja haastavissa elämäntilanteissa. Monet hakevat tukiparia kriisissä, mutta se kannattaisi tehdä jo aiemmin, sillä yleensä ongelmat eivät häviä itsestään.

Tukipari on vierellä kulkija, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat kuunteleminen, rohkaiseminen ja toivon herättäminen. Toiselta avioparilta saa usein uusia näkökulmia oman parisuhteen ongelmiin. Parempi avioliitto ry:n toiminnassa on mukana yli sata vapaehtoista tukiparia ympäri Suomen.  Moni havahtuu tuen tarpeeseen kun parisuhde on kriisissä. Tukiparia kannattaisi kuitenkin hakea jo siinä vaiheessa, kun oman parisuhteen tilanne alkaa huolestuttaa. Yksin ei tarvitse pärjätä. Yleensä ongelmat eivät häviä itsestään vaan kasvavat ajan myötä.

Rainer ja Leila Melanderin oma parisuhde on kokenut täydellisen muodonmuutoksen pariterapian ja avioliittoleirien kautta.
– Parisuhteesta on tullut meille keskeinen voimavara, ja muutos vaikuttaa laajasti elämässämme. Keskinäisen suhteemme lähtökohta on nykyään kunnioitus ja vapaus, Leila kertoo.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Oman suhteen uudistumisen kautta Melandereista tuntui luontevalta lähteä mukaan tukiparityöhön. Myös ryhmänohjaajina toimiminen parisuhdetapahtumissa on tuonut valmiuksia tunnistaa parisuhteen ongelmia sekä kykyä ohjata tuettavat henkilöt kohtaamaan omassa käyttäytymisessä olevat ongelmakohdat. Tukiparina he ovat toimineet vähän yli kaksi vuotta ja heillä on ollut kymmenkunta tuettavaa paria.

Vertaiskokemukset ovat kova juttu

Melandereiden kokemuksen mukaan parisuhdetta kuormittavat ongelmat ovat usein kehittyneet pitkän ajan kuluessa ja usein molemmat puolisot ovat väsyneet tilanteeseen. Tukipari kokee tärkeäksi pitää aina yllä toivoa. Kun se saadaan säilytettyä, on parisuhteella mahdollisuus kehittyä ja muuttua jopa paremmaksi kuin se on koskaan ollut.
– Henkilökohtainen kokemuksemme on, että parisuhteen ongelmia purettaessa yksilön omat kehitysprosessit käynnistyvät ja kun ihminen kehittyy, hänen tapansa olla vuorovaikutuksessa paranee ja silloin parisuhdekin voi muuttua paremmaksi, Melanderit kertovat. Tätä hyvän vuorovaikutuksen kulttuuria he pyrkivät edistämään kaikissa muissakin ihmissuhteissa.

Melanderit haluavat olla mukana, koska he arvostavat parisuhdetyötä ja kokevat sen myös yhteiskunnallisesti merkittäväksi.  Haasteena tukiparina toimimisessa on ollut yhteisen ajan löytäminen tapaamisia varten sekä jaksaminen vaativan päivätyön ohessa

Rainer ja Leila ovat jäämässä lähivuosina eläkkeelle. He nauttivat uuden oppimisesta ja haluaisivat lisääntyvän vapaa-ajan myötä kenties hankkia lisää koulutusta tukiparina toimimiseen. He haluavat rohkaista mukaan tukiparityöhön erityisesti sellaisia pareja, jotka ovat jo työstäneet omaa parisuhdettaan avioliittotapahtumissa sekä toimineet ryhmänohjaajina. Tukiparina toimiminen on luonteva jatko tähän.
– Vertaiskokemukset ovat kova juttu! Rainer ja Leila toteavat.

Lisätietoa tukiparin hakemisesta

www.parempiavioliitto.fi/tukiparityo

Miten ryhtyä tukipariksi?

Tukipari käy yleensä ensin ryhmänohjaajakoulutuksen ja toimii avioliittotapahtumassa ryhmänohjaajana. Sen jälkeen voi osallistua tukiparikoulutukseen, joita on valtakunnallisina kahdesti vuosittain ja joita suositellaan lämpimästi myös kaikille tukipareina jo toimiville. Seuraava mahdollisuus on Tukiparikoulutus Seurakuntaopistolla Järvenpäässä  13-.14.2.2021. Koulutus on avoin kaikille johonkin Parempi avioliitto ry:n tapahtumaan osallistuneille, sillä siitä saa  uusien ryhmänohjaamis- ja tukiparitaitojen lisäksi eväitä myös oman parisuhteen hoitamiseen.