Tukipari auttaa palauttamaan toivon avioliittoon

 

Tukiparitoiminnassa tarjotaan vertaistukea parisuhdekriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille. Kuva: Olli Orkoneva

Parempi avioliitto ry:n tukiparitoiminnan vaikuttavuus sai erinomaiset arvosanat, kun sitä tutkittiin yhteistyössä Sosped säätiön kanssa. Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen pariskunta, joka haluaa tukea pareja haastavissa tilanteissa.

Lähes 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista koki, että toivo avioliiton suhteen kasvoi tukiparin ansiosta. Eniten toivoa heräsi 20–34-vuotiaiden keskuudessa sekä niillä, joilla ongelmat olivat kestäneet enintään vuoden. Suhteessa taustalla oleviin ongelmiin toivo oli kasvanut eniten niillä, joilla oli ollut uskottomuutta sekä niillä, joilla taustalla oli uupumusta tai mielenterveysongelmia.

Lähes kaikki kriisiin apua hakeneista kokivat saaneensa tukea kriisin käsittelyyn. Ymmärrys siitä, että muillakin aviopareilla on ongelmia, lisääntyi yli puolella vastaajista. Monet vastaajista saivat laajempaa näkökulmaa avioliittonsa haasteisiin ja löysivät uusia voimavaroja. Myös tunne siitä, että he osaavat kumppaninsa kanssa auttaa itseään entistä paremmin lisääntyi.

TV7 neliöb, 17-31.5. MJa

Tutkimus toteutettiin kahdella tukiparien ryhmähaastattelulla sekä kysymällä tuettavien kokemuksia tukiparitoimintaan osallistumisen vaikutuksista kahdella sähköisellä lomakkeella. Tukiparihaastatteluihin osallistui kuusi pariskuntaa, sähköisiä vastauksia tuettavilta saatiin 14 pariskunnalta ja 44 yksittäiseltä vastaajalta. Tukipariverkosto kasvoi vuoden 2017 aikana 115 paria käsittäväksi valtakunnalliseksi verkostoksi. Tukiparia pyytäneitä pareja oli 110. Toimintaa rahoittaa STEA.

Kyselyyn vastanneet kokivat ongelmia erityisesti kommunikoinnissa, ristiriidoissa ja ongelmien käsittelyssä, henkisessä sekä fyysisessä läheisyydessä ja seksuaalisuudessa. Tukiparia haetaan yleensä hyvin vaikeassa parisuhteen tilanteessa ja yhdeksän kymmenestä vastanneesta olikin hakenut tukiparitoiminnasta apua kriisiin. Ongelmien taustalta erottuivat erityisesti arjen kiireet ja kohtaamattomuus sekä uupumus ja mielenterveysongelmat.  Lähes puolella vastanneista taustalla oli joko henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

Parisuhteen profiilit

Tutkimuksen pohjalta luotiin kolme eri tyyppistä profiilia, jotka kuvaavat parisuhteen tilaa siinä vaiheessa, kun tukiparia haetaan. Profiilit rakennettiin tutkimusaineiston ja tukiparien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Profiilit ovat yksinkertaistuksia suhteen tilasta ja parisuhteessa voi olla myös piirteitä eri profiileista.

  1. Tulehtunut parisuhde, jossa ongelmat ovat syviä.
  2. Uupunut parisuhde, jossa arkiongelmat rasittavat parisuhdetta.
  3. Yhtä köyttä vetävä parisuhde, jossa puolisot voivat hyvin.

Parisuhteet voivat kehittyä tulehtuneesta parisuhteesta yhtä köyttä vetäväksi, mutta yhtä lailla yhtä köyttä vetävästä parisuhteesta voi tulla uupunut tai uupunut saattaa pahentua tulehtuneeksi parisuhteeksi. Kyselyaineistojen ja tukiparihaastattelujen perusteella noin puolet tukiparitoimintaan hakeutuvissa on tulehtuneessa parisuhteessa.

Uupunut parisuhde on noin 40 prosentilla ja yhtä köyttä vetävä parisuhde noin yhdellä kymmenestä. Erittäin moni pariskunta kuitenkin saa apua tilanteeseensa tukiparilta ja tutkimuksen mukaan voidaan arvioida, että tukisuhteen päättyessä yhtä köyttä vetävä parisuhde olisi jopa 60–70 prosentilla tuettavista. Sitä, miten kauan yhtä köyttä vetämisen vaihe kestää, ei voida arvioida tämän tutkimusaineiston perusteella.

Kommunikaatiotaitoja avioliittoleiriltä

Parempi avioliitto ry:n tapahtumien osallistujat ovat olleet kiinnostuneita tukiparin hankkimisesta.  Avioliittoleirit ja -kurssit tarjoavat mahdollisuuden irrottautua yhdessä arjesta tärkeimpien asioiden äärelle, käsitellä kipukohtia ja hioa kommunikaatiotaitoja.
Hyvänä tiiminä pitkien, kiireisten talvikuukausien läpi luovinut pari ajautuu helposti ongelmiin kesällä, kun odotukset kasautuvat muutaman viikon ajalle.  Siksi on hyvä hidastaa tahtia ja keskustella toiveista jo ennen lomaa.
– Lomalla halutaan helposti paikata kaikki se tunnevaje, mikä on vuoden mittaan kertynyt parisuhteessa, Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen kiteyttää.

Kesällä 2018 leirit pidetään Pieksämäellä 7.–14.7., Levillä 28.7–4.8. ja Lapualla 24.–26.8.2018.

Lisätietoa tukiparityöstä: parempiavioliitto.fi/tukiparityo
Lisätietoa toiminnasta ja tapahtumista: parempiavioliitto.fi

 

Lähde: Toivoa, tukea ja voimavaroja, Parempi avioliitto ry:n tukiparitoiminnan vaikutusten arviointi, Sosped säätiö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parempi avioliitto ry artikkelibanneri