Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Toimittajille tarjotaan marraskuussa ilmaista uskontolukutaidon koulutusta

 

Professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta puhuu marraskuussa toimittajille siitä, mikä tekee uskontolukutaidosta niin vaikeaa ja mitkä ovat aiheeseen liittyen haasteet Suomessa. Kuva: Anna Muotka

Yksi kouluttajista on professori Aini Linjakumpu, jonka mukaan uskontolukutaito ei ole vain uskontojen ymmärtämistä vaan myös kriittistä suhtautumista uskonnollisiin ilmiöihin.

Uskontolukutaidon merkityksestä puhutaan entistä enemmän ja näkyvämmin.

Vuoden 2023 maaliskuussa aiheesta ilmestyi kirja Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa.

Karas-Sana Neliöb. 4.-10.12. MJa

Osa kirjaan kirjoittaneista on marraskuussa puhujina toimittajille suunnatussa kolmen iltapäivän koulutussarjassa, jonka järjestää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä yhteistyössä Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja USKOT-foorumin kanssa.

Koulutuksen järjestäjät perustelevat koulutuksen tarvetta sillä, että toimittajat joutuvat entistä useammin työssään tulkitsemaan ja tiivistämään uskontoon liittyviä kysymyksiä ja tilanteita.

Yksi kirjaan artikkelin kirjoittaneista ja toimittajia kouluttavista asiantuntijoista on uskontojen ja kulttuurien politiikan professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta.

Linjakumpu pitää uskontolukutaitoa kansalaistaitona:

– Ihmisillä pitäisi olla tietoa ja ymmärrystä siitä, miten uskontoperinteet toimivat ja millaisia merkityksiä ne saavat ihmisten elämässä ja yhteiskuntien toiminnassa.

– Uskontolukutaito ilmenee esimerkiksi moninäkökulmaisena kykynä hankkia ja käyttää uskontoja ja katsomuksia koskevaa tietoa vuorovaikutustilanteissa sekä osaamisena toimia uskonnollisten ihmisten kanssa erilaisissa rooleissa ja konteksteissa.

Professori toteaa, että oikeus omaan uskontoon on perusoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys, mutta uskontoja tulee tarkastella myös poliittisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

– Kun uskonnollinen moninaisuus lisääntyy, tarvitaan uudenlaista tapaa jäsentää uskontojen roolia yhteiskunnassa. Tätä tietoa tarvitsevat paitsi tavalliset kansalaiset myös esimerksi journalistit, kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset, eri viranomaiset sekä kotouttamisen parissa työskentelevät.

– Uskontolukutaitoa tarvitaan kansalaistaitona keskinäisen ymmärryksen ja toimivan demokratian vahvistamiseen. Uskonnollisten vähemmistöjen osallisuus ja oikeudet ovat olennaisia yhteiskuntarauhalle.

Toimittajille tarkoitettu uskontolukutaitokoulutus toteutetaan hybridinä eli siihen voi osallistua paikan päällä Helsingissä tai verkon kautta.

Maksuton koulutussarja järjestetään torstai-iltapäivinä 2.11., 16.11. ja 23.11.