Timo Eskola Perusta-lehdessä: ”Mormonismi on mysteeriuskonto, joka opettaa ihmisen jumalallistumista”

 

Espoon Karakalliossa sijaitsee Suomen ainoa mormonitemppeli.

Mormonismi on sekauskonto, jota yksikään apostoliseen uskontunnustukseen sitoutunut kirkko ei hyväksy kristilliseksi kirkoksi, kirjoittaa päätoimittaja Timo Eskola.

Helsingin Sanomissa (4.9. 2019) julkaistiin kulttuuri-osastossa juttu mormonikirkosta. Toimittaja Eleonoora Riihisen jutussa esiteltiin Kim Östmanin tuoretta tietokirjaa mormoneista. Tätä myös haastateltiin lehdessä. Riihisen juttu sisältää niin vakavia asiavirheitä, että niitä on syytä tarkistaa. Lehdessä väitettiin MAP-kirkon jäsenten olevan kristittyjä. Jutussa väheksyttiin mormonismin moniavioisuuskäytäntöä. Lisäksi siinä peiteltiin MAP-kirkon mysteeriuskonnon luonnetta. Kaikki näistä väittämistä ovat virheellisiä.

Yhdysvaltalainen Joseph Smith perusti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (nyk. MAP-kirkko) 1800-luvulla. Uskomusten lähtökohtana oli, että Jeesus olisi ilmestynyt Smithille Yhdysvalloissa. Tämä sai tehtävän tulkita taivaallista ilmoitusta ja kirjoitti annetun mallin mukaan Mormonin kirjan.

Perheniemi neliöb. 5.3.- MJa

Lyhyesti katsottuna Mormonikirkko on sekauskonto. Siinä kirkon opin mukaan uskotaan moniin jumaliin. Taivaallisella Isällä on ollut Isä ja tämä ketju jatkuu loputtomasti. Jumalilla on mormonikirkon mukaan omat planeettansa. Maa on Elohimin planeetta. Lisäksi juuri Raamatussa mainittu Isä (Elohim) on hänkin joskus ollut jonkin toisen planeetan päällä ihmisenä kuten Jeesus maan päällä (Liljeqvist, Torni ja temppeli, 73–77). Mormonit opettavat, että kunkin jumalan tehtävänä on kansoittaa oma planeettansa. Tähän liittyy käsitys siitä, että miehet tarvitsevat monta vaimoa. Sekä analyysien että jopa televisiodokumenttien mukaan moniavioisuus on Utahissa perinteitä korostavien mormonien keskuudessa yhä melko tavallista, eikä MAP-kirkko rankaise siitä.

Mormonien opin mukaan Jeesus on kyllä ollut taivaassa ja tullut ihmiseksi, mutta tämä ei tarkoita Raamatun käsitystä inkarnaatiosta. Opin mukaan jokainen ihminen on ollut ennen syntymäänsä jumalan henkilapsi. Jeesusta pidetään jumalan poikana vain tässä mielessä. Maan päälle Jeesus sikisi Isästä jumalasta (Elohim), ei Pyhästä Hengestä. Korotuksessa Jeesuksesta tulee Mormonien opin mukaan kyllä jumala, mutta ei nytkään Raamatun tarkoittamassa mielessä. Jokaisesta korotetusta uskovasta “henkilapsesta” voi nimittäin tulla opin mukaan jumala omalla planeetallaan, kuten Elohim on maa-planeetalla.

Mormonismi on mysteeriuskonto, joka opettaa ihmisen jumalallistumista. Tässä mielessä siinä on piirteitä gnostilaisuudesta. MAP-kirkolla onkin temppeleitä, joissa jäsenet voivat edistyä uskonnossaan salaisten mysteerimenojen avulla. Näitä menoja harvoin nostetaan esille, eikä Riihinen mainitse niitä sanallakaan, eikä myöskään kysy asiasta Östmanilta.

Yllä olevien kohtien mukaan on selvää, että Mormonikirkko ei hyväksy kolminaisuusoppia. Kyse on monijumalaisesta kosmisesta sekauskonnosta. Siksi MAP-kirkko ei sijoitu niiden kristillisten kirkkokuntien joukkoon, joiden uskontajun perusteena on Raamatun ohella Apostolinen uskontunnustus ja jotka yhdessä tunnustavat Nikean uskontunnustuksen. Tästä syystä se on alusta lähtien ajautunut suurten kristillisten kirkkojen laatimien oppituomioiden alle.

Yksikään apostoliseen uskoon sitoutunut kirkko ei hyväksy MAP-kirkkoa kristilliseksi. Tähän asiaan viittaa epäsuorasti kirjassaan myös Östman. ”MAP-kirkko ei kuulu Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon […] Tämä ilmentää kirkon itseymmärrystä omavaraisuudesta ja sen erityislaatuisuudesta uskontojen kentällä ‘ainoana tosi kirkkona’.” MAP-kirkko voi kyllä itse väittää olevansa “kristillinen” kirkko. Tämä johtuu ainoastaan siitä, että muilla planeetoilla eläneen Elohim-jumaluuden henkilapsi Jeesus ilmestyy 1800-luvulla Yhdysvalloissa Smithille. Kristinuskon perinteeseen ja Jeesus Nasaretilaiseen tällä uskomuksella ei ole mitään yhteyttä.

Teksti: Timo Eskola