Tieto potilaan vakaumuksesta edesauttaa hoitoa

 

Potilas voi kaivata sielunhoitoa vaikkei pystyisi sitä ilmaisemaan. (Kuva: Istockphoto)

Kainuussa ollaan siirtymässä käytäntöön, jossa potilasasiakirjoihin merkitään tieto uskonnollisesta vakaumuksesta, mikäli potilas niin haluaa.

Sairaalaan joutuminen on usein tiukka paikka kenelle tahansa. Varsinkin yllättävissä ja vakavissa tilanteissa ihminen alkaa ajatella elämän perusasioita ja hengellisten seikkojen merkitys korostuu. Uskoa ja vakaumusta pidetään kuitenkin hyvin henkilökohtaisina ja yksityisinä asioina, eikä niitä välttämättä tohdita ottaa puheeksi potilaiden kanssa. Hengellisten tarpeiden ilmaiseminen on potilaallekin usein vaikeaa, ja helpommin puhutaan vaikkapa kivun tuntemuksista.

– Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden lisäksi vakaumuksen ja arvomaailman huomioimisen tulisi olla osa hyvää kokonaishoitoa. Sairaalan henkilökunta haluaa kunnioittaa potilaan vakaumusta, mutta se on hankalaa, jos tietoa ei ole saatavilla, pastori Aila Kemppainen sanoo.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Työskennellessään sairaalapastorina Kemppainen havaitsi, miten tieto vakaumuksesta helpottaa potilaan kokonaisvaltaista huomioimista.

– Vakavasti sairas ihminen saattaa haluta sielunhoitoa, vaikkei itse kykene tahtoaan ilmaisemaan. Joskus taas on käynyt niinkin, että pappi on kutsuttu antamaan ehtoollista, mutta vuoteen äärellä on ilmennyt, että potilas kuuluu toiseen uskonyhteisöön tai on vakaumukseltaan uskonnoton.

Vakaumus vaikuttaa muun muassa hoitotoimiin ja ruokailuun. Myös vainajan käsittelyssä ja ruumiinavauksessa uskonto asettaa omat rajat toimenpiteille. Esimerkiksi islaminusko edellyttää vainajan hautaamista jo muutaman vuorokauden sisällä kuolemasta.

Potilastietolain mukaan uskontoa ei saa kysyä, mutta toisaalta missään ei kielletä sen merkitsemistä potilastietoihin, jos potilas sitä toivoo. Kainuun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan potilaille tullaan tiedottamaan mahdollisuudesta vakaumuksen kirjaamiseen sairaalaan tultaessa tai kotiin postitettavan kutsukirjeen yhteydessä.

Kemppainen soisi käytännön leviävän koko maahan.

– Niin todennäköisesti tuleekin käymään. Vakaumustiedon tarve kasvaa monikulttuurisuuden lisääntyessä. Sairaaloissa työskentelee paljon sijaisia, myös siksi potilaskansiossa oleva tieto saattaa helpottaa käytännön tilanteita, Kemppainen uskoo.

– Korostaisin sitä, että oman kokemukseni mukaan hoitohenkilökunta hoitaa pieteetillä potilaitaan ja haluaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla.