Tapio Puolimatkan lausunnosta esiselvitys Jyväskylän yliopistossa

 

Puolimatka vastaa asiantuntijalausunnon lähdekritiikkiin kotisivuillaan.

Jyväskylän yliopiston rehtori on aloittanut esiselvityksen professori Tapio Puolimatkan tasa-arvoista avioliittolakia koskeneesta lausunnosta eduskunnan lakivaliokunnalle.

Puolimatka oli lakivaliokunnan asiantuntijakeskustelussa kuultavana viime huhtikuussa koskien avioliittolain muuttumista.

– Tutkintapyynnössä on pyydetty selvittämään lähinnä sitä, ovatko Puolimatkan asiantuntijalausunnon lähdeviittaukset hyvän tieteellisen käytännön mukaisia, Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen kertoo.

Helsingin vihreä luottamushenkilö Lilja Tamminen pohti Puolimatkan asiantuntijalausuntoa ja sen lähdeviitteitä blogissaan viime huhtikuussa. ”Keskeisin ongelma Puolimatkan artikkelissa on huomattava osuus epätieteellisiä, ideologisia tai epäluotettavia lähteitä. Toinen ongelma on lähdeviitteiden runsas käyttö ikään kuin todistamaan asioita, joita lähteet eivät oikeastaan tue”, Tamminen kirjoitti.

Tapio Puolimatka kirjoitti kotisivuillaan vastineen asiantuntijalausunnon lähdekritiikkiin.
– Tammisen blogi perustuu siis harhaiseen tulkintaan asiantuntijalausunnon sisällöstä. Sitä täydennetään kokoelmalla asiavirheitä, ennakkoluuloja ja googlaamalla saatuja mielikuvia käytetyistä lähteistä. Yhteenvetona voin todeta, että en löytänyt Tammisen blogista yhtään paikkansa pitävää väitettä, joka olisi kyseenalaistanut käyttämieni lähteiden relevanssin, asianmukaisuuden tai tieteellisen pätevyyden. Eduskunnan lakivaliokunnalle antamani asiantuntijalausunnon lähdeviitteet ovat kaikilta osin hyvän tieteellisen käytännön mukaisia, Puolimatka kirjoittaa vastinetekstinsä tiivistelmässä.

Lue Tapio Puolimatkan vastine asiantuntijalausunnon lähdekritiikkiin täältä.

Lähde: Kotimaa24.fi