Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Suomen Ympäristökeskus palkitsi Joensuun ja Kirkkonummen seurakuntayhtymät Hinkuteko-palkinnolla

 

Kirkkonummen seurakuntayhtymä on löytänyt keinoja pienentää kiinteistöjensä energiakuluja. Kuvassa Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko. Kuva: Sari Savela

Suomen ympäristökeskus SYKE palkitsi Joensuun ja Kirkkonummen seurakuntayhtymät kesäkuun Hinkuteko-palkinnolla. Hinku-raadin mukaan kirkko vaikuttaa merkittävällä tavalla seurakuntien ilmastotyöhön ympäristöjärjestelmänsä välityksellä.

Joensuun seurakuntayhtymä on tehnyt pitkäjänteistä ympäristötyötä kirkon ympäristödiplomiverkostossa ja yhdistänyt voimansa Joensuun kaupungin kanssa. Kirkkonummen seurakuntayhtymä on vähentänyt kiinteistökantansa lämmitysenergian- ja sähkönkulutusta muun muassa digitaalisen etäoptimointijärjestelmän avulla.

”Kirkkonummen seurakuntayhtymän esimerkki osoittaa, että seurakunnat ovat löytäneet ratkaisuja myös vanhojen kirkkojen energiankulutuksen pienentämiseen ilman että arvokas rakennusperintömme vaarantuu”, kehitysinsinööri Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Sansa Neliöb. 11.9.-10.10. MJa

Kirkko tekee näkyvää ympäristötyötä

Kirkon ympäristödiplomi on seurakunnille suunnattu mahdollisuus suunnitella toimintaansa mahdollisimman ympäristöystävälliseksi ja osallistua ilmastonmuutoksen hillintään. Diplomiin liittyvässä arvioinnissa käydään läpi muun muassa jätehuolto, kiinteistöt, hautausmaat, metsänhoito ja ympäristökasvatus. Diplomi on voimassa viisi vuotta, ja tällä hetkellä mukana on noin sata seurakuntaa.

Kirkolla on myös oma ilmasto-ohjelma, joka antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastotalkoisiin. Ilmasto-ohjelman keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.

”Vastuu ilmastosta ja koko luomakunnasta on tärkeä osa kristillistä uskoa. On arvokasta, että suurin osa seurakuntalaisista kuuluu seurakuntaan, joka on mukana kirkon ympäristödiplomijärjestelmässä. Kirkko myös muistuttaa vastuustamme ilmastosta ja maapallosta. Sen vastuunkantaminen nousee kiitollisuudesta ja rakkaudesta, mistä muistuttaa kirkon ilmasto-ohjelma”, kirkon ympäristötyön ja kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka Sipiläinen sanoo.

Joensuun seurakuntayhtymällä laajat ilmastokumppaniverkostot

Joensuun seurakuntayhtymä ja Joensuun kaupunki tekevät yhteistyötä ilmastoasioiden eteenpäin viemisessä. Seurakuntayhtymä on liittynyt Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon ja allekirjoittanut julkisen ilmastositoumuksen. Kiihtelysvaaran seurakuntatalo lämmitysmuoto on vaihdettu öljystä maalämpöön ja Joensuun seurakuntakeskuksessa on tehty ilmanvaihdon perusparannus. Rantakylän kirkossa valaistus on uusittu LED-valoiksi.

Kirkkonummen seurakuntayhtymä säästää lämmityksen etäoptimoinnilla

Kirkkonummen seurakuntayhtymä on hakenut ratkaisuja kiinteistöihin, joissa lämmityksen tarve on kausittaista. Haapajärven vuonna 1823 rakennettu hirsikirkko on suojeltu kohde, johon on asennettu suorasähkölämmityksen etäoptimointijärjestelmä.

Sähkölämmityksen etäoptimointijärjestelmä aiotaan ottaa käyttöön myös Räfsön leirikeskuksessa vielä tänä vuonna. Lämpöä tuotetaan myös ilmalämpöpumpuilla, ja suunnitteilla on myös aurinkopaneelien asennus. Seurakuntayhtymä on lisäksi tehnyt järjestelmällisesti LED-valaistusremontteja ja investoinut uusiutuvaan energiaan.

Kirkon viestintä