Suomen Viikkolehdestä tuli aikakauslehti

 
Lehden kansia ja verkkolehti älypuhelimen näytöllä.

Suomen Viikkolehti alkoi vuodenvaihteessa ilmestyä kuukausittain aikakauslehtenä. Verkkolehti sai uuden ilmeen syksyllä 2022. Kuva: Pia Korhonen

Vuodenvaihteessa Vapaakirkon julkaisema Suomen Viikkolehti alkoi ilmestyä kuukausittain aikakauslehtenä, jonka rinnalla uutisia julkaistaan verkkolehdessä.

Tammikuussa postilaatikoihin kolahti ensimmäinen uudenlainen numero Suomen Viikkolehteä. Formaatti vaihtui tabloidista aikakauslehdeksi, ilmestymistiheys viikoittaisesta kuukausittaiseksi ja sivumäärä kasvoi 12:sta 44:ään. Paperisen lehden rinnalla toimii tilaajille avoin verkkolehti, jossa julkaistaan uutisia printtiä tiheämmällä syklillä. Painettu lehti sai uuden ilmeen vuodenvaihteessa, verkkolehti uusittiin jo syksyllä 2022.

Uutta muotoa, julkaisualustaa ja ilmestymistaajuutta hiottiin osana laajempaa Suomen Vapaakirkon viestinnän kehittämishanketta. Muutosprosessin ensivaiheessa määriteltiin Suomen Viikkolehden tehtävät, jotka liittyvät tiedon välittämisen lisäksi myös uskonelämän herättämiseen ja säilyttämiseen, vapaakirkollisen identiteetin luomiseen ja vahvistamiseen sekä erilaisten ilmiöiden arviointiin.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Vapaakirkon julkaisema kristillinen lehti on ilmestynyt vuodesta 1888 lähtien.

Digi ja printti elävät omaa elämäänsä

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että uutissisältöä julkaistaan printtilehden sijaan pääosin verkossa, ja printissä puolestaan keskitytään laajempiin ilmiö- ja henkilöjuttuihin. Nyt verkkolehdessä julkaistaan aiemmasta poiketen myös sellaista sisältöä, joka ei päädy painetuille sivuille lainkaan.

Päätoimittaja ja Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, mitkä ovat muutoksen uhat ja mahdollisuudet?

– ​Uudistus mahdollistaa laajemman sisällön niin verkkoon kuin printtinäkin. Kerran kuukaudessa ilmestyvä yli 40-sivuinen lehti voidaan suunnitella ja tehdä rauhallisemmin ja perusteellisimmin. Artikkeleiden painoarvo kasvaa. Ja samalla verkossa julkaistava sisältö sekä laajentaa asioiden käsittelyä että tarjoaa siihen nopeamman kanavan. Kristillinen media ei ole jäniksen selässä, voimme halutessamme keskittyä ilmiöihin ja teemoihin ja pohtia perusteellisemmin, hän kommentoi.

– Uhkana lienee, että jo reilusti yli sadan vuoden ikäisen lehden vakiintuneet lukijat joutuvat tottumaan uuteen rytmiin ja formaattiin. Samoin ne lukijat, jotka eivät pääsääntöisesti ole sähköistä alustaa käyttäneet, ovat jatkossa enemmän verkkolehden varassa. Ja toki uusien lukijoiden ja tilaajien hankinta on sekä mahdollisuus että riski, riippuen miten siinä onnistutaan.

Nimi säilyy

Suomen Viikkolehden muutos aikakauslehdeksi ei ole ensimmäinen laatuaan kristillisellä lehdistökentällä. Tuoreimpana esimerkkinä Kansan Raamattuseuran julkaisema Sana-lehti muuttui kahdesti kuussa ilmestyväksi aikakauslehdeksi. Herätyskristillisellä kentällä viikoittain ilmestyvät vielä Kansanlähetyksen Uusi Tie ja helluntaiherätyksen Ristin Voitto.

Viikkolehden lukijakunnan parissa muutos on herättänyt huomiota, mutta lähes poikkeuksetta palaute on tähän mennessä ollut myönteistä. Yksi oleellinen kysymys tietysti on esitetty monta kertaa: muuttuuko lehden nimi? Suomen Kuukausilehti olisi toki ollut houkutteleva vaihtoehto, mutta vuodesta 1888 asti ilmestyneen lehden perinteet ovat niin pitkät, että nimenmuutosta ei harkittu.

Ja ilmestyyhän sisältöä verkossa edelleen joka viikko, monta kertaa.

 
Päivä artikkelibanneri 11.3.- 2024