Suomen ortodoksikirkko valmistautuu tukemaan Ukrainan pakolaisia hengellisesti – ukrainankieliset esitteet painettu ja verkkosivut avattu

 
Ortodoksinen kirkko Porvoossa

Suomen ortodoksinen kirkko on lähettänyt ukrainankielisiä esitteitä kaikkiin seurakuntiinsa. Kuvassa Porvoon ortodoksinen kirkko. Kuva: Sari Savela

Jo yli 2,5 mijoonaa ukrainalaista on paennut sotaa. Myös ensimmäiset Ukrainan pakolaiset ovat saapuneet Suomeen.

Suomen ortodoksinen kirkko on valmistautunut Ukrainalaisiin pakolaisiin painattamalla ukrainankielisen esitteen, jossa kerrotaan kirkon toiminnasta ja jossa on listattuna kirkon venäjänkielentaitoiset työntekijät. Esitteitä on postitettu kaikkiin ortodoksiseurakuntiin. Suomen ortodoksikirkko on Ekumeeniseen patriarkaattiin kuuluva autonominen paikalliskirkko.

”Aineellista apua voivat tarjota monetkin toimijat, mutta hengellisen avun antajana ja kotouttajana ortodoksisella kirkolla on aivan erityinen asema”, Suomen ortodoksikirkon verkkosivuilla todetaan. Ukrainalaisista noin 70 prosenttia on ortodokseja.

Suomen ortodoksinen kirkko on tuominnut jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tuo asiaa esille myös esitteessä: ”Suomen ortodoksinen kirkko ei hyväksy Venäjän hyökkäystä itsenäiseen Ukrainaan. Olemme ottaneet uutiset sodasta vastaan surullisina ja järkyttyneinä.” Esitteessä kerrotaan myös, kuinka Suomella on kokemusta sodan kärsimyksistä ja sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta.

Painetun esitteen lisäksi Suomen ortodoksikirkko on avannut ukrainankieliset infosivut, joita päivitetään tarpeen mukaan. Myös Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja monia pakolaisia auttavia viranomais- ja yhteistyötahoja on tiedotettu infosivuista.