Suomen Lähetysseuralle ja Kirkon Ulkomaanavulle eniten kohteita kolehtisuunnitelmassa 2022

 

Tuoreen tilaston mukaan lähetysjärjestöjen kolehtihaaveista on kadonnut joka kymmenes lahjoitettu euro edelliseen vuoteen verrattuna.

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien vuoden 2022 jumalanpalvelusten kolehtikohteet. Eniten kolehtikohteita saivat tuttuun tapaan Suomen Lähetysseura ja Kirkon ulkomaanapu. Kumpikin saivat viisi kolehtikohdetta.

Kirkkohallitu hyväksyi kokouksessaan vuoden 2022 jumalanpalvelusten kolehtikohteet. Kirkkohallitus antoi hiippakuntien tuomiokapituleille oikeuden määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Vuonna 2022 toteutetaan kolehtikokeilu kymmenessä seurakunnassa. Kolehtikokeilussa mukana olevat seurakunnat noudattavat mallia, jossa kirkkohallituksen täysistunto päättää kolehtipyhät sekä kolehdin saajat, mutta seurakunta saa itse sijoittaa ennalta valitut toimijat kirkkohallituksen määräämiin pyhäpäiviin.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Kokeilussa ovat mukana Alavuden seurakunta, Grankulla svenska församling, Hämeenlinnan seurakunta, Joensuun seurakunta, Kangasniemen seurakunta, Kauniaisten suomalainen seurakunta, Kuusamon seurakunta, Liedon seurakunta, Malmin seurakunta ja Niiniveden seurakunta.

Lähetysjärjestöt eriarvoisia kolehtisuunnitelmassa

Kirkkohallituksen mukaan kolehtikohteiden valintakriteereitä ovat muun muassa läpinäkyvyys kolehtikohteen tarkan määrittelyn avulla sekä kolehtia hakevan tahon työn vaikuttavuus kirkon sisällä. Kolehteja saaneiden toimijoiden tulee esittää suunnitelma haettavan kolehdin käytöstä ja raportoida saadun kolehdin käytöstä.

Vuoden 2022 kolehtisuunnitelmassa päivään sidotuista kolehdeista kymmenen meni Suomen Lähetysseuralle ja Kirkon Ulkomaanavulle. Kumpikin saivat viisi kohdetta suunnitelmaan. Muut kirkon lähetysjärjestöt saivat kukin yhden kolehtipyhän. Kolehtipyhät eivät jakaudu tasaisesti kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kesken, vaikka sopimuksen mukaan järjestöjä pitäisi kohdella yhdenvertaisesti.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisia lähetysjärjestöjä on seitsemän: Suomen Lähetysseura, Medialähetys Sanansaattajat (Sansa), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), Pipliaseura, Lähetysyhdistys Kylväjä sekä Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF).

Kirkkohallitus laatii määräämiensä kolehtien lisäksi myös listan kohteista, joita se suosittelee seurakunnille. Seurakunnat saavat itse päättää vajaa puolet kirkkovuoden kolehdeista.

Lista kolehtikohteista vuonna 2022 löytyy tästä linkistä.