Suomen Lähetysseura siunaa parisuhteensa rekisteröineen miesparin lähetyskentälle

 

Suomen Lähetysseura lähettää ensimmäisenä kirkon lähetysjärjestönä samaa sukupuolta olevan parin lähetyskentälle. Suhteensa vuonna 2002 rekisteröinyt miespari lähtee kehitysyhteistyötehtäviin Kambodžaan syyskuussa.

Suomen Lähetysseura on tapauksesta vaitonainen. Kehitysyhteistyöpäällikkö Maria Immonen sanoo Radio Deille, ettei hän voi kommentoida mitään lähetyskentälle lähtevään pariskuntaan liittyen.

– Meillä valittiin pätevin ja paras siihen tehtävään, joka oli avoimessa haussa. Immonen muistuttaa Suomen Lähetysseuran noudattavan yhdenvertaisuuslakia.

Kirkkohallitus antoi lausunnon oikeusministeriölle valmisteilla olevasta yhdenvertaisuuslainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Tampereella. Kirkkohallitus sanoo lausunnossaan pitävänsä yhdenvertaisuuslainsäädäntöä tärkeänä. Lainsäädännön tarkoituksena on ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta.

Kirkkohallitus ei ottanut kantaa ehdotetun yhdenvertaisuuslain ja siihen liittyvien lakien myötä työnantajille asetettaviin velvoitteisiin, koska Kirkon työmarkkinalaitos on antanut julkistyönantajien kanssa asiasta erikseen lausunnon.

Radio Dei tavoitti toisen parisuhteensa rekisteröineestä henkilöistä. Pariskunta ei halua kommentoida tapaustaan julkisuudessa tässä vaiheessa.

Radio Dein saamien tietojen mukaan toinen henkilöistä on koulutukseltaan teologian maisteri ja hänet vihitään papiksi kesäkuussa. Kyseessä on kokenut johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut kirkollisen alan työntekijä, joka on työskennellyt usean seurakunnan sekä Helsingin hiippakunnan kanssa. Suomen Lähetysseurassa hänen on tarkoitus palvella lähetyskentällä organisaation kehittämisen asiantuntijana. Toimialueeseen kuuluu Kambodžan lisäksi myös Vietnam ja Laos.

Toinen läheteistä on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori. Hän on työskennellyt useassa kohdemaassa sekä ulkoministeriössä. Kambodzhassa toimenkuvaan kuuluvat kehitysyhteistyökoordinaattorin tehtävät.

Suomen Lähetysseura on ilmoittanut, että se tulee siunaamaan parisuhteensa rekisteröineen pariskunnan lähetystyöhön kesäkuun lähetysjuhlilla. Radio Dein saamien tietojen mukaan pariskunnan seksuaalisen suuntautumisen vuoksi esimerkiksi Etiopian kirkon edustaja ei tiettävästi aio saapua tilaisuuteen. Sen sijaan muun muassa  Botswanan kirkon edustaja on tulossa Helsinkiin siunatakseen pariskunnan lähetyskentälle.

Kirkon lähetyskeskuksen johtaja ja lähetyssihteeri Risto Jukko ei ole aiemmin törmännyt samaa sukupuolta olevan parin lähettämiseen Suomesta lähetyskentille. Jukko on itsekin toiminut Suomen Lähetysseuran lähettinä Ranskassa. Kirkon lähetyskeskuksen johtaja sanoo tapauksen tulleen hänelle yllätyksenä.

– Näen siinä toisaalta sen, että miten suomalainen yhteiskunta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymyksissä ottaa kantaa. Toisaalta näen osittaisen jännitteen, mikä syntyy kirkon näkemyksen kanssa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen asia.  

– Itse ajattelen tätä kysymystä etelän kirkkojen näkökulmasta. Eli sen maan kirkkojen näkemys tästä asiasta, johon tämä pari menee. Mikä siellä on se vallitseva asia?

Muissa lähetysjärjestöissä ei samaa sukupuolta olevien parien rekrytointeja

Muissa kirkon lähetysjärjestöissä vastaavanlaiseen tapaukseen ei ole aiemmin törmätty. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen pitää tapausta ”yllättävänä ja hämmentävänä uutisena”. Tuovinen arvioi, ettei Kansanlähetyksellä ole todennäköisesti tällä hetkellä yhtään yhteistyökirkkoa, joka ottaisi homoparin vastaan.

– Ei meillä olisi heille lähetystyössä paikkaa, mihin heidät lähetetään ja monissa paikoissa olisi myös hengenvaarallista. Kyllä me Kansanlähetyksessä pitäydymme siihen kirkon näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja se kuuluu meidän arvoihimme.

Tuovinen kertoo Kansanlähetyksen odottavamme omilta lähetystyöntekijöitään, että he sitoutuisivat kirkon viralliseen avioliittonäkemykseen.

Samoilla linjoilla ovat myös Evankeliumiyhdistyksen lähetysjohtaja Pekka Huhtinen ja Medialähetys Sanansaattajien lähetysjohtaja Juha Auvinen.

Helluntaiseurakuntien lähetys ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida internationalin toiminnanjohtaja Harri Hakola toteaa, että ”Fida toimii rekrytoinneissa Suomen lain mukaisesti. Lain mukaan seksuaalinen suuntautuminen ei ole valintakriteeri. Fida ei ota kantaa muiden järjestöjen päätöksiin”.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ei tunneta tapausta, jossa parisuhteensa rekisteröinyt henkilö olisi toiminut tai toimisi suoranaisesti lähetystyötehtävissä. Evankelis-luterilainen kirkko toteaa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinjauksessa 2010-2015 kirkon lähetystehtävään ja pappisvirkaan liittyen, että ”kirkon lähetystyötä toteutettaessa toimiessaan ulkomaisten yhteistyökirkkojen kanssa kirkon lähetysjärjestöt noudattavat niiden virkaratkaisuja eivätkä lisää jännitteitä omalla toiminnallaan.”

Suomen Lähetysseuran lähettiparin työnkuvassa on kyse kehitysyhteistyötehtävistä. Lähetysseuran vastuu kehitysyhteistyöhankkeen kuluista on 15 prosenttia. Ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyöstä 85 prosenttia.

Ulkoministeriön mukaan verotuloja eli talousarviomäärärahoja ei voida käyttää pariskunnan yksittäisen luterilaisen seurakunnan kanssa tehdyn nimikkosopimuksen kattamiseen. Nimikkosopimus tulisi suurimmalta osin pyrkiä kattamaan vapaaehtoiskannatuksella, kuten kolehdeilla ja lähetysmyyjäisillä.

Suomen Lähetysseura on pyytänyt Vantaankosken seurakuntaa tekemään pariskuntaa koskevan nimikkosopimuksen. Asiasta päätetään elokuussa Vantaankosken seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Lisää aiheesta Radio Dein Ajankohtaistunnilla torstaina 30.5. klo 9-10. Uusinta klo 13-14 ja yöllä klo 01-02.

Lue myös:

”Kirkkohallitus tukee yhdenvertaisuuslainsäädännön kehittämistä”

 
Radio Dei Radiot_fi