Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Vanhoillislestadiolaiset keräävät suurimmat osallistujamäärät kristillisiin tilaisuuksiin

 

Osallistumiskerrat kristillisten yhteisöjen tilaisuuteen Kokkolassa. Luvut sisältävät kerhot ja harrastustoiminnan

Uusi Tie -lehti selvitti, missä suomalaiset käyvät sanankuulossa. Tarkasteltavina paikkakuntina olivat Jyväskylä, Järvenpää ja Kokkola. Ajankohdaksi valittiin viikko 18. Kävi ilmi, että kaikilla kolmella paikkakunnalla Rauhanyhdistyksen sunnuntaiseurat olivat viikon suurin kristillinen tilaisuus. Kaaviokuvassa osallistumiskerrat kristillisten yhteisöjen tilaisuuksiin Kokkolassa viikolla 18.

Uuden Tien selvityksessä kartoitettiin kolmelta paikkakunnalta kristilliset seurakunnat ja yhteisöt. Niille lähetettiin kysely kaikista tilaisuuksista ja niiden osallistujamääristä viikolla 18 (29.4.¬-5.5). Tarkastelussa olivat kaikille avoimet tilaisuudet, kuten jumalanpalvelukset, seurat, lähetyspiirit, raamattuopetus- ja rukoustapahtumat ja niin edelleen. Lapsi- ja perhekerhot sekä harrastustoiminta laskettiin omassa kategoriassaan. Kirkolliset toimitukset jätettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Jyväskylässä osanottajamäärältään suurin kristillinen tilaisuus oli Jyväskylän Rauhanyhdistyksen seurat 5. toukokuuta. Niihin osallistui järjestäjän ilmoituksen mukaan noin 800 henkeä. Toiseksi suurin tilaisuus oli Jyväskylän Helluntaiseurakunnan sunnuntaijumalanpalvelus, johon osallistui 400 ihmistä. Kolmanneksi eniten veti väkeä Nina Åströmin konsertti Jyväskylän Vapaaseurakunnassa 1. toukokuuta. Tilaisuuteen saapui 330 kuulijaa.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Järvenpään Rauhanyhdistyksen seuroihin 5. toukokuuta kokoontui noin 250 henkeä. Toiseksi eniten väkeä veti Vapaaseurakunta Arkin lasten tapahtuma Kids Action Night, jossa oli mukana 137 lasta ja 60 aikuista. Järvenpään ev. lut. seurakunnan päiväjumalanpalvelukseen osallistui 195 henkeä.

Kokkolassa eniten väkeä vetivät Kokkolan seudun rauhanyhdistyksen seurat 5. toukokuuta. Niihin kokoontui järjestäjän ilmoituksen mukaan 600 henkeä. Seuraavaksi eniten veti Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan Crosspoint-tilaisuus, johon kokoontui 310 osallistujaa 4. toukokuuta. Kokkolan suomalaisen seurakunnan päiväjumalanpalvelus 5. toukokuuta veti sanankuuloon 170 ihmistä.

Yhteisöllisyys selittää lestadiolaisuuden suosiota

Selvityksestä käy myös ilmi, että noin 2,3-3 prosenttia jyväskyläläisistä osallistui kyseisellä viikolla jonkin kristillisen yhteisön päätapahtumaan (esimerkiksi jumalanpalvelukseen tai seuroihin). Järvenpäässä vastaava prosenttiosuus on 2,1 ja Kokkolassa 4,6.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlbergin mukaan kartoitus ilmentää varsin hyvin sitä, minkä laajuista osallistuminen kristillisten yhteisöjen tilaisuuksiin on.

– Kuvaavaa on, että uudet, usein julkisuudessakin paljon olleet yhteisöt, kuten Nokia Missio Church (nykyinen Uuden toivon seurakunnat) eivät kuitenkaan kerää suuria määriä ihmisiä. Kartoitus tuo esiin sen, että kaiken kaikkiaan aktiiviosallistujien määrät ovat melko pieniä.

– Toisaalta esimerkiksi vapaiden suuntien tilaisuuksien osallistujamäärät ovat isoja niiden jäsenmäärään suhteutettuna.

Rauhanyhdistysten toiminnan suosio ei yllättänyt Sohlbergia. Hänen arvionsa mukaan syynä tilaisuuksien suosioon on lestadiolaisuuden voimakas yhteisöllinen perinne. Muutenkin hän näkee, että perinteiset herätysliikkeet ovat yhä elinvoimaisia. Sen sijaan uuskarismaattisuuden voimakkaampi aalto oli hänen mukaansa kymmenkunta vuotta sitten.

– Maahanmuuttajat näkyvät kristillisellä kentällä tulevaisuudessa enemmän. vastoin yleistä käsitystä useimmat maahanmuuttajat ovat kristittyjä, Sohlberg sanoo.

Lue lisää selvityksen tuloksista tämän viikon (23/2013) Uudesta Tiestä!

* (lisäys kuvatekstiin:) Kaavio ei kerro osallistujamääriä, sillä sama henkilö on voinut käydä useammassa eri tilaisuudessa.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie