Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä laskenut voimakkaasti

 

Kuva: Kansanlähetyksen arkisto

Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on ollut rajusti laskusuunnassa 2010-luvulla.

Vuoden 2016 lopussa suomalaisilla lähetysjärjestöillä oli yhteensä 580 lähetystyöntekijää. Vastaava luku vuonna 2009 oli 802. Luvut pitävät sisällään sekä ulkomailla olevat että kotimaanjaksoa viettävät pitkäaikaislähetit, mutta ei lyhytaikaisessa lähetystyössä olevia eikä Suomeen lähetystyöntekijän statuksella lähetettyjä. Tiedot käyvät ilmi Suomen lähetysneuvoston syyskuussa julkaisemista tilastoista.

Lähetysneuvoston puheenjohtaja, pastori Timo Keskitalo näkee, että lähetystyöntekijöiden vähenemisen taustalla on herätyksen hiipuminen. 1960- ja -70-luvuilla oli opiskelija- ja nuorisoherätystä, joka vieläkin näkyy lähetystyöntekijöiden määrässä. Viime vuosikymmeninä ei kuitenkaan vastaavanlaista herätystä ole ollut ja lähetysjärjestöt ovat joutuneet suuntaamaan voimavaroja enemmän ylläpitämiseen kuin uuden aloittamiseen. Mitä asialle voidaan tehdä?

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

– Voidaan tietysti rukoilla herätystä ja sen myötä lähetysherätystä. Mutta meidän täytyy herätä siihen todellisuuteen, että lähetystyö ei ole vain kaukana, vaan myös lähellä. Meidän on ajateltava lähetystyötä uudelleen ja rohkaistua enemmän siihen, että lähetettävät työntekijät eivät ole kaikki suomalaisia, Keskitalo sanoo.

Maahanmuuton ja kaupungistumisen lisäksi lähetyksen trendeihin kuuluu medialähetystyön voimakas kasvu.

– Sillä on omat heikkoutensa, kun se ei ole kasvokkain olemista. Mutta median mahdollisuudet ovat kyllä merkittävä muutos maailman tilanteessa.

”Suomi on yhä aktiivinen lähetysmaa”

Eniten pudotusta lähettimäärissä on ollut suurimmilla lähetysjärjestöillä, helluntailaisella Fida Internationalilla ja Suomen Lähetysseuralla. Fida on menettänyt seitsemässä vuodessa 130 lähettiä. Kun vuonna 2009 sillä oli vielä 335 lähettiä, viime vuoden lopussa vastaava luku oli 205. Lähetysseuran 191 lähettiä (2009) on laskenut 100 lähettiin (2009). Myös Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on menettänyt viitisentoista lähettiä (79:stä 63:een), mutta Lähetysyhdistys Kylväjä on onnistunut kyseisellä ajanjaksolla jopa hieman kasvattamaan lähettimääräänsä (39:stä lähetistä 44:ään lähettiin).

Timo Keskitalo huomauttaa, että lähettien määrän hiipumisesta huolimatta Suomi on edelleen kansainvälisesti vertailtuna aktiivinen lähetysmaa.

– Aiemmin on todettu, että Etelä-Korea ja Yhdysvallat ovat lähetysmaina aivan omaa luokkaansa ja niiden jälkeen tulevat Norja ja Suomi. Mutta nyt on noussut ihan uusia lähetyskansoja, Aasian ja Afrikan maita, jotka ovat vahvasti nousussa. Suomi jää tässä vähän jalkoihin, mutta edelleen Suomi on aktiivinen lähetysmaa.

Uusi Tie kysyi neljältä lähetysjärjestöltä syitä lähettimäärän laskuun tai nousuun. Lue vastaukset tämän viikon Uudesta Tiestä.

 
artikkelibanneri Uusi Tie