Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Suomalaiset pelkäävät hyvinvointiyhteiskunnan puolesta ja ulkoistavat vastuuta yhteiskunnalle

 

Kun suomalaisia pyydetään spontaanisti listaamaan, mitä he pelkäävät, esille nousevat: eriarvoisuuden lisääntyminen, oma asema pienenä ihmisenä tai maana, työn riittävyys, yksinäisyys ja irrallisuus. Kun vastaajia autetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoja, pelot kohdistuvat terveyteen, hyvinvointiyhteiskunnan säilymiseen, ydinvoimalaonnettomuuteen ja liikenneonnettomuuksiin. Suomalaiset arvostavat erityisesti hyvinvointivaltiota, itsenäisyyttä, tasa-arvoa ja sananvapautta. Tämä käy ilmi sisäministeriön teettämästä pelkotutkimuksesta.

 

Pelkotutkimuksen tulokset julkistettiin tänään torstaina 19.7. Porissa SuomiAreenan yhteydessä.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

– Emme pelkää, mutta olemme huolissamme turvallisen yhteiskunnan perustuksien säilymisestä, tiivistää sisäasiainministeriön pelkotutkimuksen tekijä, tutkija Leena Ilmola IIASA:sta (International Institute for Applied Systems Analysis).

Tutkija Ilmolan mukaan tulokset osoittavat, että suomalaiset ymmärtävät turvallisuuden perustuvan hyvinvointiyhteiskuntaan.

– Tulokset voisi tiivistää siten, että me pelkäämme hyvinvointiyhteiskunnan puolesta. Avoimista vastauksista käy ilmi, että tunnemme itsemme voimattomiksi. Vastaajat korostivat, että pieni ihminen on yksin huolinensa eikä voi tilanteeseensa vaikuttaa, Ilmola tiivistää.

Yksilötasolla suomalaiset pelkäävät väkivallan uhriksi joutumista (43 %), terveyden menettämistä (48 %) ja liikenneonnettomuuksia (22 %).

Konkreettisista Suomeen kohdistuvista uhista vastaajat pitivät vakavimpina ydinvoimalaonnettomuutta (53 %), tietoverkkojen lamautumista (50 %) tai suuronnettomuutta merellä. Nuoria huolestuttaa muita ryhmiä enemmän terrorismi. Yli 60-vuotiaat puolestaan ovat muita enemmän huolestuneita tietoverkkojen ongelmista ja myrskyistä.

Tutkimuksessa kysyttiin, mitä asioita vastaaja piti säilyttämisen arvoisena. Suomalaiset arvostavat erityisesti hyvinvointivaltiota, itsenäisyyttä, tasa-arvoa ja sananvapautta. Merkittävää on, että keski-ikäiset vastaajat eivät pitäneet kansainvälisyyttä, tasa-arvoa tai isänmaallisuutta yhtä tärkeinä kuin muut ikäryhmät. Nuoret sen sijaan arvostavat erityisesti tasa-arvoa, sananvapautta ja vapaa-aikaa.

Suomalaiset ovat ulkoistaneet vastuun turvallisuudesta ja hyvinvoinnista yhteiskunnalle

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä yhteiskunnallisia ilmiöitä he pitävät huolestuttavina, nousivat nuorten syrjäytyminen (83 % vastaajista piti huolestuttavana tai erittäin huolestuttavana) ja yhteiskunnan eriarvoistuminen (76 %) selkeästi esille.

Kun vastaajilta kysyttiin, kenellä on vastuu turvallisuudesta, eivät vastaajat nähneet yksilön omaa vastuuta merkittävänä. Vastaajien mukaan yksilöllä itsellään on pääasiallinen vastuu vain henkilökohtaisesta turvallisuudesta, mutta esimerkiksi vastuu lasten hyvinvoinnista on yhtä lailla yhteiskunnalla ja yksilöllä.

– On aika yllättävää, ettemme tunne voivamme vaikuttaa asioihin, vaan annamme kaiken vastuun yhteiskunnalle. Vaikuttaa siltä, että olemme ulkoistaneet vastuun turvallisuudesta ja hyvinvoinnista yhteiskunnalle, tutkija Ilmola toteaa.

Pelkotutkimuksen verkkokysely tehtiin 21.5.-4.6. Kyselyyn vastasi 1 210 henkilöä. Kyselyn aikana tapahtui Hyvinkään ampumatapaus, jossa kuoli kaksi ihmistä. Vaikka tapaus uutisoitiin laajasti, se ei juuri vaikuttanut ihmisten vastauksiin.

Sisäministeriön teettämä pelkotutkimus on osa laajempaa sisäministeriön ja puolustusministeriön yhteistä Suomen mielialaindikaattori (SMI) -tutkimusta. Tutkimus julkistetaan syksyllä.

 

Tutkimuksen tuloksista ja vastanneiden avovastauksista löytyy lisää tietoa sisäministeriön verkkosivuilta.