Suomalainen katekismus käännetty nyt myös vironkielelle

 

Suomessa arvioidaan olevan noin 100 000 virolaista. Kuvituskuva Tallinnasta.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon katekismus on käännetty vironkielelle. Sen on tarkoitus palvella erityisesti Suomessa asuvia virolaisia.

Kirkolliskokouksen vuonna 1999 hyväksymää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismusta on käännetty useille kielille erityisesti maahanmuuttajatyön tarpeisiin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismuksen käännöshanke viron kielelle on ollut vireillä vuodesta 2003. Tavoitteena on ollut saattaa uusi katekismus niin Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK), Suomessa asuvien virolaisten kuin muidenkin ulkovirolaisten seurakuntien käyttöön.

Oikeus Sanaan_SEKLkesäkeräys1kk_vuosisop

Vironkielisen katekismuksen käännöstyön organisoi Helsingin vironkielisen seurakuntatyön koordinaattori, kanttori Dagmar Õunap. Päävastuun käännöksestä kantoi Viron puolustusvoimien sotilaspastori Peeter Paenurm. Käännöksen tarkasti teologian maisteri, kulttuurituottaja Riho Laurisaar.

Painosmäärä on 1000 kappaletta. Kirkkohallitus myönsi 1550 euron avustuksen käännöksen painatukseen.

Joka kymmenes työikäinen virolainen saa toimeentulonsa Suomesta

Vironkielinen seurakuntatyö alkoi Helsingissä 1990-luvulla. Espoon seurakuntayhtymässä on vuodesta 2004 toiminut äidinkieleltään virolainen pappi. Myös Turussa ja Tampereella on esitetty toiveita vironkielisestä työstä.

Suomen on valinnut pysyväksi asuinmaakseen noin 50 000 virolaista tai virolaistaustaista henkilöä. Valtaosa heistä asuu pääkaupunkiseudulla. Heidän lisäkseen ilman virallista statusta maassa työskenteleviä arvioidaan olevan saman verran. Kaikkiaan siis noin 100 000 henkilön eli kymmenesosan työikäisistä virolaisista arvellaan saavan toimeentulonsa Suomesta.

Vironkielinen katekismus julkistettiin Viron ja Suomen piispojen tapaamisessa Helsingissä 23.9.