Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

World Watch List 2023: Sukupuolittuneen vainon viiden vuoden suuntaviivoja

 
Mustaan hunnutettu nainen vaalean moskeijan pylväikössä.

Open Doorsin vuoden 2023 Sukupuolittunut vaino -raportti julkaistaan 1. maaliskuuta. Kuvituskuva.

Ensimmäinen sukupuolittunutta vainoa käsittelevä raportti julkaistiin vuonna 2018. Viisi vuotta kestänyt tutkimus vahvistaa sen, että vaino todella on sukupuolittunutta.

Miesten ja poikien vaino tähtää heidän siirtämiseensä pois perheen ja seurakunnan suojelijan tehtävistä. Naisia ja tyttöjä uhkaa puolestaan jatkuva painostus sekä kodin että yhteiskunnan taholta. Viisi havaintoa osoittaa sen, että kyse on erityisesti uskonnollisesta vainosta.

Lue lisää: vuoden 2022 Sukupuolittunut vaino -raportti

KRS Krito 10.-23.6.

1. Naiset ja tytötkin kokevat väkivaltaa mutta piilevämmin kuin miehet ja pojat

Vielä vuonna 2018 tätä havaintoa oli vaikea todentaa. Kulunut viiden vuoden jakso kuitenkin vahvistaa sen, että myös naiset ja tytöt kokevat väkivaltaista vainoa, joko seksuaalista, fyysistä, psykologista tai sanallista.

Naisiin kohdistuva väkivalta jää lisäksi usein raportoimatta viranomaisille, koska apua tai oikeutta ei ole mahdollista saada.

Itse asiassa naiset kohtaavat miehiä enemmän väkivaltaa, joka ei johda kuolemaan. Se johtuu siitä, että naisiin kohdistettu väkivalta on erilaista kuin miehillä, kuten raiskauksia, seksuaalista ahdistelua, ei-seksuaalista väkivaltaa ja kotiväkivaltaa.

Tällainen väkivalta jää lisäksi usein raportoimatta viranomaisille, koska kristityille vihamielisissä maissa kristityt eivät oletettavasti kuitenkaan saa apua tai oikeutta. Asiaan vaikuttaa myös laillinen sukupuolisyrjintä sekä ennakkoluuloiset käyttäytymissäännöt.

2. Kristittyjen miesten ja poikien vaino erottaa perheistä ja yhteisöistä

Miehiä ja poikia siepataan ja pakotetaan liittymään sotilaallisiin joukkoihin ja rosvojoukkoihin, tai heidät vangitaan. Heitä tapetaan uskonsa vuoksi todennäköisemmin kuin naisia ja tyttöjä.

Edellä mainituilla tavoilla heitä erotetaan perheistään ja samalla pois perheen elättäjän ja suojelijan rooleista. Tällaiset vainon muodot myös näkyvät selvemmin, ja niitä on helpompi dokumentoida ja raportoida kuin naisiin ja tyttöihin kohdistuvia ”näkymättömiä” muotoja.

Mustaan hunnutettu nainen vaalean talon parvekkeella istutusten vieressä.
Kodin ja yhteiskunnan taholta tulevan painostuksen välillä on yhteys, joka näkyy selkeästi erityisesti Lähi-idässä. Lisätietoa tästä löytyy vuoden 2023 Sukupuolittunut vaino -raportista. Kuvituskuva.
3. Kristittyjä naisia uhkaa eri vainomuotojen verkko

Luonnossa eläimet punovat verkkojaan pyydystääkseen saaliin. Pyydysverkon muodostavat monimutkaiset ja taidokkaasti suunnitellut ohuet seitit. Mitä kiivaammin saalis pyrkii pakoon, sitä tiiviimmin se sotkeutuu verkkoon.

Kristittyjen naisten vainoajat hyödyntävät kaikkia mahdollisia naisten elämässä olevia haavoittuvuuksia. Kristityt naiset ja tytöt kohtaavat painostusta ja väkivaltaa lähes kaikilla elämänsä alueilla: kotiväen, hallituksen, kulttuurin ja koko yhteiskunnan taholta.

Kodin ja yhteiskunnan taholta tulevan painostuksen välillä on yhteys, joka näkyy selkeästi erityisesti Lähi-idässä.

Eri elämänalueilla yhdessä toimiva verkosto painostaa, kontrolloi ja rankaisee heitä. Itse asiassa naiset kohtaavat jatkuvasti erityyppistä painostusta ja väkivaltaa enemmän kuin kristityt miehet.

4. Kristittyjen johtajien vaino on muita näkyvämpää

Usein vainon kohteeksi joutuvat kristityt johtajat, jotka ovat pääosin miehiä. Taka-ajatuksena on ”tappaa johtaja ja voittaa taistelu”. Vainoamalla seurakuntien johtajia tai muita yhteisöjen vaikutusvaltaisia miehiä aiheutetaan kipua niille, joita nämä miehet ovat suojelleet ja johtaneet.

Johtajan kuolema tai vangitseminen voi myös traumatisoida seurakunnan tai perheen. Joskus seurauksena voi olla jälkeen jäävien taloudellinen tai fyysinen puolustuskyvyttömyys, joka vaikuttaa myöhempienkin sukupolvien tulevaisuuteen.

Mikäli kristityt johtajat siepataan lunnaita vastaan, se köyhdyttää perheiden lisäksi myös koko seurakuntaa.

5. Sekä miesten että naisten vainossa käytetään hyväksi haavoittuvuuksia

Miehiä vainotaan siksi, että he ovat perheensä elättäjiä tai seurakunnan johtajia, naisia puolestaan seksiobjekteina ja häpeän välikappaleina. Vainoajat käyttävät viekkaasti hyväksi molempien sukupuolten haavoittuvuuksia saadakseen aikaan pahinta mahdollista tuhoa.

Vainoajien tavoite on selvä: kristinuskon hävittäminen heidän omista yhteisöistään ja maistaan.

Kun perheet ja yhteisöt hajotetaan ja miehet ja naiset painostetaan luopumaan uskostaan, joutuu seuraava sukupolvi kasvamaan ilman kristinuskon vaikutusta. Vainoajien tavoite on selvä: kristinuskon hävittäminen heidän omista yhteisöistään ja maistaan.

Eri raporttien perusteella voidaan ymmärtää sitä, millä tavoin veljemme ja sisaremme kaikkialla maailmassa joutuvat kärsimään uskonsa tähden. Raporteissa jaetut kertomukset antavat meille käsityksen niiden sisartemme ja veljiemme elämästä, jotka ovat kokeneet äärimmäisiä vaikeuksia.

Samalla saamme ajankohtaista tietoa väkivallan yleisyydestä ja vainon monimutkaisuudesta.

 
Open Doors tilaa ilmaislehti punainen