Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Sukupuolineutraali avioliittolaki haastaa piispojen ykseyttä

 

Piispat: Simo Peura (Lapua), Tapio Luoma (Espoo), Matti Repo (Tampere), Irja Askola (Helsinki), Kaarlo Kalliala (Turku), arkkipiispa Kari Mäkinen, Seppo Häkkinen ( Mikkeli), Jari Jolkkonen (Kuopio), Björn Vikström (Porvoo), kuvasta puuttuu Samuel Salmi (Oulu). Kuva: Kirkon kuvapankki

Suhtautuminen homoparien kirkolliseen vihkimiseen jakaa kirkkoa. Suurin osa papistosta haluaa kuitenkin noudattaa kirkon virallista kantaa, eikä aio vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Viime elokuussa piispainkokous linjasi selkeästi, että avioliitto on edelleen naisen ja miehen välinen ja ettei kirkon tule vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Arkkipiispa Kari Mäkisen avauspuhe tammikuun piispainkokouksessa toi aiheeseen kuitenkin uusia näkökulmia. Mäkinen toivoi puheessaan, ettei niistä papeista, jotka vastoin kirkon voimassaolevaa näkemystä vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja, kanneltaisi tuomiokapituliin. Käytännössä arkkipiispan esiintuloa voidaan pitää luvan antamisena vihkimiselle. Mäkinen ilmaisi oman henkilökohtaisen näkemyksensä ja käytti samalla arkkipiispan arvovaltaa muihin piispoihin ja mediaan nähden. Arkkipiispan puhe aiheutti hämmennystä piispakollegoissa. Esimerkiksi Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi totesi Kotimaa24:n haastattelussa, että arkkipiispan puheen tunneviesti oli se, että sinä annettiin lupa kirkkojärjestyksen vastaiselle toiminnalle.

Radio Dein piispankyselytunnilla keskiviikkona 8.2. Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola vastasi jokseenkin ympäripyöreästi kysymykseen kirkkojärjestystä rikkovien pappien mahdollisista rangaistuksista. Askolan mukaan asian käsittely riippuu tilanteesta. Piispa Askola totesi kuitenkin, että tuomiokapituliin tehdyt valitukset käsitellään asianmukaisesti. Piispa Askola toivoisi itse, että samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen olisi mahdollista.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulo maaliskuun alussa aiheuttaa hajaannusta kirkossa. Jakolinjat eivät olet maantieteellisiä, vaan ne kulkevat seurakuntien sisällä. Jakolinjoja on myös hiippakunnittain. Käytännössä piispoilla on valtaa omissa hiippakunnissaan. Näyttää siltä, että niissä hiippakunnissa, joissa piispan oma kanta on yhteneväinen kirkon virallisen kannan kanssa, myös papisto toimii kirkon näkemyksen mukaan – ainakin pääsääntöisesti.

Helsingissä seitsemän seurakuntaa antaisi tilat homoparien käyttöön

Helsingin Sanomat selvitti yhteistyössä Kirkko ja Kaupungin kanssa pääkaupunkiseudun kirkkoherrojen näkemyksiä heidän johtamiensa seurakuntien tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

Helsingissä Haagan, Munkkiniemen, Oulunkylän, Paavalin, Pakilan ja Vartiokylän kirkkoherrat vastasivat antavansa luvan kirkkosalin tai muun sakraalitilan, esimerkiksi kappelin, käyttöön ja ruotsinkielisen Matteuksen seurakunnan kirkkoherra muiden kuin sakraalitilojen käyttöön. Selvityksen julkistamisen jälkeen myös Suomen suurin seurakunta Malmi liittyi niiden joukkoon, joissa kirkkoherra sallii sakraalitilojen käytön samaa sukupuolta olevien parien vihkimistilaisuuteen.

Vantaalla vain Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra antaisi luvan käyttää tiloja. Espoon kirkkoherrat ovat kielteisellä kannalla. Leppävaaran kirkkoherra Kalervo Salo toteaa Kirkko ja kaupungin haastattelussa: ”Meillä on yhteinen näkemys siitä, että lain muututtua toimitaan sen mukaan, mitä piispainkokous on ohjeistanut. Henkilökohtaiset mielipiteet saattavat sitten olla erilaisia. Itse esimerkiksi toivon, että voisin vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.”

Lapin kirkkoherroilla kielteinen kanta homoparien vihkimiseen

Yle Rovaniemi selvitti Lapin kirkkoherrojen suhtautumista homo- ja lesboparien vihkimiseen. Lapin yhdeksästätoista kirkkoherrasta kuusitoista vastasi kyselyyn. Kaikki kyselyyn vastanneet kirkkoherrat sanoivat toimivansa kirkkolain ja kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti. Tilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien häätilaisuuksiin syntyi sen sijaan hajontaa. Osa kirkkoherroista sallii tilojen käytön tällaisiin tilaisuuksiin.

Helsingin Sanomien ja Kirkko ja kaupungin kyselyn mukaan myöskään pääkaupunkiseudun kirkkoherroista suurin osa ei salli omien pappiensa vihkivän samaa sukupuolta olevia pareja. Ainostaan viisi kirkkoherraa hyväksyi vihkimisen.

Satakunnassa kirkkoherrat pidättäytyvät vihkimistä homopareja

Kysely lähetettiin 22 kirkkoherralle. Siihen vastasi 15 kirkkoherraa. Kirkkoherroilta kysyttiin, aikovatko he vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja maaliskuun alun jälkeen ja tietävätkö he, aikooko joku toinen pappi heidän seurakunnassaan vihkiä. Kirkkoherroilta tiedusteltiin myös, pitäisikö samaa sukupuolta olevilla pareilla olla oikeus kirkolliseen vihkimiseen. Kyselyyn vastanneista kirkkoherroista ainoastaan yksi ilmoitti aikovansa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Tosin hänkin myöhemmin pyörsi kantansa kuultuaan piispan pitämän puheen.

Turun hiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala toteaa Satakunnan kansan verkkosivuilla, että papilta voidaan edellyttää, että hän toimii kirkon yhteisten pelisääntöjen mukaan niin tässä asiassa kuin yleensäkin.

Satakunnan kansan tiedusteluun vastanneiden kirkkoherrojen tiedossa ei ollut muita seurakuntansa pappeja, jotka olisivat valmiita vihkimään homo- ja lesbopareja. Sen sijaan kysymys siitä, pitäisikö homoparien kirkollisen vihkimisen olla sallittua, aiheutti hajontaa. Kolme kirkkoherraa oli selkeästi sitä mieltä, että homopareilla pitäisi olla oikeus kirkolliseen vihkimiseen.

Päivitetty 14.2. klo 15.39