Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Sote-käytäntöä 1800-luvulla: Seurakuntiin palkattiin diakonissoja yksityisin varoin

 

Sisaret ja SoTe –erikoisnäyttely on avoinna Diamuksessa syyskuun viimeiseen arkipäivään saakka. Kuva: Helsingin Diakonissalaitos

Helsinkiläismuseo Diamuksen näyttely esittelee 1800-luvun sote-mallit ja -sanaston sekä kertoo diakonissojen kysytystä, tärkeästä työpanoksesta.

Helsingin Diakonissalaitoksen museossa, Diamuksessa, on paraikaa Sisaret ja SoTe -erikoisnäyttely.

Se kertoo Helsingin Diakonissalaitoksen roolista 1800-luvun lopun sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä laitoksessa vihityistä diakonissoista, jotka olivat kysyttyä työvoimaa.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Lisäksi näyttely esittelee 1800-luvun sote-mallit ja -sanaston sekä kuvaa käytännöllisesti sen ajan perheiden saamia palveluja.

1800-luvulla vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyi seurakunnilta kunnille. Ihmisten elinehdot turvaava verkko oli harva, lähes olematon.

– Yksityishenkilöiden perustamat yhdistykset ryhtyivät tarjoamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Ne olivat kuntia ja kaupunkeja ketterämpiä toimijoita tilanteissa, joissa kuntapäättäjien tilannekuva oli vasta muotoutumassa tai asenteet palvelujen järjestämiseen olivat nihkeitä, kertoo intendentti Jaana af Hällström Helsingin Diakonissalaitokselta.

Monet yhdistykset tekivät ostopalvelusopimuksia Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Seurakuntiin ryhdyttiin palkkaamaan diakonissoja, yksityisin varoin. Kysyntää diakonissojen palveluista oli enemmän kuin laitoksella mahdollisuuksia vastata siihen.

Helsingin Diakonissalaitos perustettiin 1867 kulkutautisairaalaksi. Laitoksessa ryhdyttiin kouluttamaan hoiva-alan ammattilaisia, diakonissoja.

Näin Suomessa käynnistyi sairaanhoitajien koulutus. 1800-luvun loppuun mennessä diakonissoja oli vihitty 26.

Vuonna 2017 Helsingin Diakonissalaitos on erikoistunut vaativiin erityisryhmiin, joita varten kehitetään palveluita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kansalaistoiminta on vahvasti mukana.

Koulutuspalveluita Helsingin Diakonissalaitos kehittää osakkaana Suomen Diakoniaopistossa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Maksuton Sisaret ja SoTe -näyttely on avoinna arkisin Helsingissä, Alppikatu 2:ssa, 29.9.2017 saakka.

Nykyisin valmistuvilla sairaanhoitaja-diakonissoilla on laillistettu sairaanhoitajan kelpoisuus sekä kelpoisuus toimia evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa.

Diakin verkkosivujen mukaan diakonissa tekee ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä auttamalla ja tukemalla yksilöä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Kirkon työssä diakonissat voivat hyödyntää terveysalan osaamistaan esimerkiksi vanhusten, lasten tai kehitysvammaisten parissa työskennellessään.

 

Aiheet