Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Sley rakentaa alkoholisteille uuden tukikodin Espooseen

 

Vanhan Väinölä-kodin tilalle rakennetaan uusi kodittomille alkoholisteille tarkoitettu rakennus ensi vuoden aikana.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) hallitus on päättänyt osallistua Espoon Viherlaaksossa sijaitsevan espoolaisten asunnottomien tukiasuntolan mittavaan uudisrakennushankkeeseen.

Espoon kaupunki edellyttää Väinölä-kodin toimitilojen uusimista, mikäli Sleyn ja kaupungin välistä yhteistyötä aiotaan jatkaa. Espoo omistaa Väinölä-kodin tontin kiinteistöineen Evankeliumiyhdistyksen ylläpitäessä toimintaa kahden työntekijän voimin.

Sleyn hallitus pitää kristillisen diakoniatyön pohjalta pitkäaikaisasunnottomia ja päihdeongelmaisia tukevan asuntolan työn jatkumista tärkeänä.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Espoo omistaa Väinölä-kodin tontin kiinteistöineen Evankeliumiyhdistyksen ylläpitäessä toimintaa kahden työntekijän voimin. Sleyn hallitus pitää kristillisen diakoniatyön pohjalta pitkäaikaisasunnottomia ja päihdeongelmaisia tukevan asuntolan työn jatkumista tärkeänä.

Väinölä-kodin rakennuksissa on 27 asukaspaikkaa. Nykyisten huoneiden muuttamisen vaatimusten mukaisiksi yksiöiksi on arvioitu tulevan kalliimmaksi kuin uudisrakentamisen. Heikkokuntoisille rakennuksille haettiin purkulupaa viime vuonna.

Espoon kaupunginmuseo halusi suojella kiinteistöt, koska se arvioi teettämänsä selvityksen perusteella päärakennuksen olevan sata vuotta vanha. Uudenmaan ympäristökeskus kuitenkin puolsi purkulupaa, ja sellainen myönnettiin.

Neljän miljoonan investointi

Uudistushanke on ajateltu toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä purettavan rakennuksen tilalle tulee 24 yksiötä sisältävä tuetun asumisen yksikkö. Tavoitteena on saada se valmiiksi ensi vuonna. Seuraavana purettavan rakennuksen paikalle tulee 28-asukaspaikkainen yksikkö, mikä nostaa asukaspaikkojen kokonaismäärän 52:een.

Asukasmäärän nousu lisää henkilökunnan tarvetta kahdella uudella työntekijällä. Keskusteluissa on myös ehdotettu, että Väinölä-kotiin saataisiin kaupungin sosiaalityöntekijä.

Asuintilojen lisäksi on suunnitteilla tukirakennus ruokailuja ja erilaisia ryhmäkokoontumisia varten. Saliin mahtuu noin 70 ihmistä.

Suunnitelmien mukaan hanke olisi kokonaisuudessaan valmis vuoden 2012 lopussa. Selvitettävänä on myös vaihtoehto, että Väinölä-kodin toiminta siirrettäisiin väliaikaisesti muualle, jotta kaikki rakentaminen voitaisiin toteuttaa yhdellä kertaa.

Uudisrakennushankkeen kustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa. Sley hakee rahoitukseen kahdenlaista tukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Ensimmäinen osa koostuu ARA:n myöntämästä avustuksesta ja toinen korkotukilainasta, jolla on valtion takaus.

Alustavat laskelmat on esitelty elokuussa 2009 ARA:lle, joka hyväksyi hankkeen. Lopulliset neuvottelut tukiprosenteista käydään suunnitelmien tarkennuttua.

Espoo tavoittelee ympäristöministeriön pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaisesti pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamista vuoteen 2011 mennessä.

Väinölä-koti on raittiuteen pyrkivien kristillinen tukikoti Espoon Viherlaaksossa. Tavoitteena on arjen hallinnan opettelun jälkeen siirtyminen esimerkiksi kaupungin vuokra-asuntoon. Kodin ssukkaaksi hakeudutaan pääsääntöisesti sosiaalityöntekijöiden yhteydenoton perusteella tai katkaisuhoitoasemalta.