Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Sisäministeri Räsänen kirkolliskokoukselle: ”Teillä on edessänne lähetyskenttä”

 

Kirkolliskokousedustajille tiistai-iltapäivänä puhunut sisäasiainministeri Päivi Räsänen sanoo evankelis-luterilaisen kirkon aseman romahtaneen suomalaisessa yhteiskunnassa. – Romahdus kansakunnan uskon näkemyksistä ei ole liioiteltu ilmaisu. Vaikka kirkkomme on jäsenmäärällä mitattuna yhä enemmistökirkko, kristillisen uskon perusopetukset eivät enää ole enemmistönäkemyksiä, totesi Räsänen.

Kirkollisista asioista vastaava sisäministeri Päivi Räsänen (kd) viittasi Kirkon nelivuotiskertomuksessa julkaistuihin tutkimustietoihin todeten, että Jumalaan uskomattomien osuus on Suomessa kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Entistä harvempi suomalainen määrittelee oman turvallisuutensa perustan lähtökohdaksi kristillisen uskon.

– Väitteen ”Jeesus palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita” allekirjoitti vuonna 1999 kuusikymmentä prosenttia suomalaisista, kaksi vuotta sitten 28 prosenttia, ynnäili Räsänen.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Ministeri ohjeisti kirkon ylimmän päätöksentekoelimen edustajia tunnustamaan, että Suomi on muuttunut kristinuskon näkökulmasta lähetyskentäksi.

– Hyvät kirkolliskokousedustajat, teillä on edessänne lähetyskenttä. Teillä on samalla pohdittavananne, miten kirkko pystyy omalta osaltaan vastaamaan kahteen edellä mainittuun yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeiseen tehtävään: kansakunnan henkisen kriisinkestävyyden ja perusarvojen turvaamiseen.

Räsänen muistutti, että sisäministerille kuuluvalla hallinnonalalla on viime vuosina tapahtunut onnettomuuksia, ampumisvälikohtauksia ja perhesurmia, jotka ovat koskettaneet suurta joukkoa suomalaisia. Ministeri huomautti usein juuri kirkon tarjonneen turvaa ja lohtua tilanteissa, joissa joudutaan suurten menetysten äärellä pohtimaan perimmäisiä elämänarvoja.

– Kolme viidestä suomalaisesta toivoisi, että kirkko osallistuisi nykyistä ponnekkaammin elämänarvoista käytävään keskusteluun, Räsänen viittasi Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimustietoihin.

Ministeri Päivi Räsänen oli huolissaan siitä, että kirkon sisällä kyseenalaistetaan kirkon opin perusteita, Raamattua ja Tunnustuskirjoja.

– Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Eduskunnan hyväksymän kirkkolain 1 luvun 2. pykälässä tiivistetään ytimekkäästi se, mitä valtiovalta kirkolta odottaa. Kirkolla on ajaton, ainutlaatuinen tehtävä yhteiskunnassamme; huolehtia isänmaamme hengellisestä hyvinvoinnista. Vaikka kirkon sanoman tähtäin ulottuu iankaikkisuuteen, evankeliumi tuottaa yhteiskunnassa ajallista hyvää ja turvallisuutta, Räsänen sanoi.

Ministeri nosti kirkolliskokouspuheessaan esiin valtioneuvoston parin vuoden takaisen yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa lausutun periaatepäätöksen, jossa kirkolle annettiin erityinen tehtävä huolehtia suomalaisten henkisestä kriisinkestävyydestä.

– Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan kykyä kestää henkiset paineet, selviytyä niiden vaikutuksilta ja nopeuttaa kriiseistä toipumista. Strategian mukaan kriisinkestävyyttä ylläpidetään kasvatuksen, opetuksen ja hengellisen toiminnan avulla.

Räsäsen mukaan valtiovalta jatkaa yhä linjalla, jossa kansankirkkojen ja muiden uskontokuntien rooli väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajina nähdään tärkeänä.

– Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi eduskunnan juuri hyväksymässä selonteossa on Suomen itsenäisyyden turvaamisen lisäksi päätetty myös perusarvojen turvaaminen.

Päivi Räsäsen kirkolliskokouspuhe kokonaisuudessaan

Sisäministeri Päivi Räsäsen haastattelu Radio Deissä keskiviikkona 15.5. klo 14.40, laajempana Ajankohtaistunnilla torstaina 16.5. klo 9.00.

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)