Ihmisiä ja ilmiöitä: Miltä helvetti näyttää? – 700 vuotta sitten kirjoitettu kuvaus vaikuttaa yhä kristittyjen näkemyksiin Elämäntaito: Säännöllinen päivärytmi ja rutiinit tuovat vakautta ADHD-perheen arkeen

Sielunhoidollinen seminaari aviopareille: Parempi itsetuntemus on tie toistenkin lähelle

 

Sielunhoidollisen seminaarin työskentelytapa on yksilöllinen, mutta tavoitteena oleva parempi itsetuntemus hyödyttää myös parisuhdetta. ( Kuva: Joel Kallio)

Parempi avioliitto ry järjestää Sielunhoidollisen seminaarin Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella 16.–18.11.2018. Teemana on Armossa lepäävä itsetunto, josta alustaa pastori Petri Välimäki.

Suosittelemme sielunhoidollista seminaaria jokaiselle avioliittotyössä mukana olevalle parille, joka on jo osallistunut johonkin Parempi avioliitto ry:n tapahtumaan.  Työskentelytapa on yksilöllinen: tavoitteena oleva parempi itsetuntemus auttaa voimaan paremmin omassa elämässä ja ihmissuhteissa.

Kun on käynyt läpi omia asioitaan syvällisesti, on helpompaa auttaa muita. Muiden kivut eivät osu enää itseen samalla tavalla. On helpompi kuunnella ja ymmärtää. Kun on itse käynyt läpi vaikeitakin asioita ja selvinnyt niistä, voi herättää toivoa muissa.

SEKL, 29.9.-20.10.2021, neliöbanneri: Kansanlähetysopisto (vuosisopimus)

Tukea itsetunnon tervehtymiseen

Viikonlopun teemana on armo ja armossa lepäävä itsetunto. Aiheesta luennoi pastori Petri Välimäki, jolla vuosikymmenten kokemus sielunhoito- ja auttamistyöstä.
– Uskon, että armoon liittyy pohjimmiltaan syvin ihmistä parantava voima. Tämä liittyy hyvin syvällä tavalla myös ihmisen itsetuntoon, jossa voimme nähdä kovin monta tasoa. Muun muassa identiteetti (kokemus siitä, kuka minä olen), minäkuva (millainen olen?), omanarvontunto ja itseluottamus ovat kaikki elämäämme voimakkaasti vaikuttavia asioita, Välimäki kiteyttää.

Seminaarissa on mahdollisuus syventyä näihin teemoihin ja erityisesti siihen, miten Jumalan armo voi hyvin kokonaisvaltaisesti tukea ihmisen itsetuntoa eri alueilla.
– Pienetkin pisarat armon todellistumista inhimillisen kokemuksen tasolle voivat hoitaa tavattoman syvällä tavalla, Välimäki rohkaisee.

Seminaarin kantavana teemana on myös se, miten voimme sielunhoitajina ja vierellä kulkijoina, myös puolisoina, tukea lähimmäisemme itsetunnon tervehtymistä.

Ryhmätyöskentely tukee teemaa

Ryhmässä jokaisella on aikaa yksi tunti käydä omia asioitaan läpi. Jokaiselle ilmoittautuneelle lähetetään etukäteen tehtäviä ja kysymyksiä, joiden avulla voi pohtia, mitä ryhmässä haluaa jakaa. Kuuntelevalle puolisolle avautuu mahdollisuus kumppanin syvempään tuntemiseen.  Muiden vertaisten kertomukset rikastuttavat omaa ajattelua ja itsetuntemusta sekä antavat uusia näkökulmia oman elämänkaaren tutkisteluun.

Miten pääsen mukaan?

Seminaari järjestetään Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella 16.-18.11.2018 Lisätiedot ja ilmoittautumiset: parempiavioliitto.fi/sielunhoidollinen