Seurakuntavaalien 2018 tulos vahvistettu: Äänestysprosentti on 14,4

 

Kuva: Sanna Krook/Kirkon kuvapankki

Seurakuntien vaalilautakunnat ovat vahvistaneet vuoden 2018 vaalien tulokset. Valtakunnallinen äänestysprosentti on 14,4. Pudotusta edelliseen, vuoden 2014 vaalin äänimäärään, oli 1,1 prosenttiyksikköä.

Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on 53,3 vuotta, joka aleni noin vuodella viime vaaleihin verrattuna. Naisia läpipäässeistä on 54,9 %, miehiä 45,1 %. Uusia luottamushenkilöitä on lähes puolet valituista (49,2 %).

”Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on ollut melko korkea, ja nyt vahvistettujen tulosten mukaan tapahtunut keski-iän aleneminen lähes vuodella on myönteistä. On toivottavaa, että mikään ikäryhmä ei korostuisi päätöksentekijöiden joukossa, vaan luottamushenkilöt edustaisivat mahdollisimman tasapuolisesti seurakuntalaisten joukkoa”, kampanjapäällikkö Hanna Piira toteaa.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Äänioikeutettuja vaaleissa oli reilut 3 miljoonaa suomalaista, heistä äänioikeuttaan käytti lähes 440 000 äänestäjää.

Aktiivisimmat äänestäjät Kinnulassa

Aktiivisimmat äänestäjät löytyvät Lapuan hiippakuntaan kuuluvasta Kinnulan seurakunnasta, jossa äänestysprosentti oli 48,1. Toiseksi aktiivisimmin äänestettiin Porvoon hiippakuntaan kuuluvassa Esse församlingissa (46,8 %) ja kolmanneksi eniten Kuopion hiippakuntaan kuuluvassa Konneveden seurakunnassa (41,9 %).

Suurimmissa, yli 30 000 äänioikeutetun seurakunnissa, aktiivisimmat äänestäjät olivat Seinäjoella, jossa äänestysprosentti oli 22,2 (41 522 äänioikeutettua). Toisella sijalla on Salon seurakunta, jossa äänestysprosentti ylsi lähes valtakunnalliselle tasolle 14,3:een (33 494 äänioikeutettua).

Kaikista seurakunnista matalin äänestysprosentti oli Mikkelin hiippakuntaan kuuluvassa Lauritsalan seurakunnassa, jossa äänestämässä kävi vain 5,9 % äänioikeutetuista.

Nuorten äänestysinto oli vaisua

Nuorten, 16–17-vuotiaiden valtakunnallinen äänestysaktiivisuus oli 8,4 % koko ikäluokkansa äänioikeutetuista. Nuoret äänestivät aktiivisimmin Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa nuorten valtakunnallinen äänestysprosentti oli 8,9.

”Kirkko on ollut edelläkävijä antaessaan äänioikeuden alle 18-vuotiaille jäsenille. Nuorten äänestysinto jäi silti näissäkin vaaleissa matalaksi. Olisi tärkeää, että vaaleissa olisi enemmän nuoria ehdokkaita. Lisäksi seurakunnissa on syytä kehittää vaikuttamisen ja osallistumisen areenoita, jossa huomioidaan nuoret jäsenet”, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen sanoo.

Eniten äänestysprosenttiaan nosti Replots församling (Raippaluoto). Äänestysprosentti oli nyt 26,9. Vuoden 2014 vaaleissa se oli 15,2 %. Toiseksi eniten nousua tapahtui Kokemäen seurakunnassa, jossa 23,6 äänesti vaaleissa. Neljän vuoden takainen äänestysprosentti oli 15,8.

Vaaleissa valittiin luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle 2019─2022. Seurakuntia on vuoden 2019 alusta 384.