Seurakunta alkaa rakentaa yhteisöllistä toimintaa Tampereen Hervannassa sekä Helsingin Kontulassa ja Myllypurossa

 

Kuva Tampereelta Hervannan kirkosta: Aava Anttinen/Tampereen seurakunnat

Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymät ovat käynnistäneet syyskuun alussa yhteishankkeen, jonka pääkohderyhmää ovat oleskeluluvan saaneet kolmansien maiden kansalaiset.

Tavoite on edistää oleskeluluvan saaneiden toimijuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja kotoutumista mm. yhteisövalmennuksella sekä alueille luotavilla matalan kynnyksen yhteisöverkostoilla.

Hanketta koordinoi Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän diakonia- ja yhteiskuntavastuun yksikkö. Helsingissä toteuttajana toimii Helsingin ev. lut. seurakuntayhtymän Yhteinen seurakuntatyö.

Sansa neliöb. 3.5.-3.6. MJa

Tampereen seurakuntien verkkouutisissa hanketoiminnan koordinaattori Merja Kerttula kertoo, että alueilla luodaan verkostoja, järjestetään tapahtumia ja koulutuksia mukana olijoiden toiveista ja tarpeista lähtien.

Menetelmänä käytetään Kaapeli-yhteisövalmennusta, johon etsitään mukaan sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia tasavertaisina toimijoina. Ensimmäisen valmennuksen toteuttaa TampereMissio.”

Saman verkkouutisen mukaan yhteinen tekijä näissä lähiöissä on se, että niissä asutaan lähekkäin, mutta kulttuurillisesti erillään.

Erityisesti eriytyminen näkyy kieliryhmien välillä.”

KoKo-hankkeen hankekoordinaattorina toimii Antti Vanhala, yhteisötyöntekijöinä Niina Liebre ja Lina Viinikainen.

Toimintaa rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) lähes 185 000 eurolla.

Kotoa Koollekutsujaksi -hanke (KoKo) ulottuu vuoden 2022 elokuun loppuun.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Tampereen kaupunki / Aikuissosiaalityö, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ryYSTI, Tampereen Vuokratalosäätiö VTS, Pirkanmaan Somaliyhdistys ry, Tampereen Iranilaisten Naisten Kulttuuriyhdistys Aava ry, Diakonissalaitoksen D–asema Kontula, Lähi-idän naisten yhdistys ja Naapuruussovittelun keskus Tampere.