Seurakunnissa järjestettiin miljoona tapahtumaa alkuvuoden aikana

 

Kirkon musiikkijuhliin osallistui satoja laulajia ja soittajia eri puolilta Suomea. Kirkon musiikkijuhlat järjestettiin tänä vuonna Helsingissä 19.-21.5. Kuva:
Kirkon kuvapankki/Elfhill/ Pentti Mansukoski

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat järjestivät miljoona tapahtumaa alkuvuoden aikana. Eniten tapahtumia järjestettiin Lapuan hiippakunnassa. Tammi-kesäkuussa järjestettyihin tapahtumiin osallistui 12 miljoonaa henkilöä.

Seurakuntien tapahtumiin lasketaan muun muassa retket, leirit ja ryhmien kokoontumiset sekä erilaiset tilaisuudet.  Sama henkilö on voinut osallistua useaan tapahtumaan.

Seurakuntien tilaisuuksilla tarkoitetaan muun muassa messuja, kirkollisia toimituksia ja juhlia. Tällaisia tilaisuuksia seurakunnat järjestivät puolen vuoden aikana noin 130 000, joista jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia oli vajaa puolet. Niihin osallistui 6,5 miljoonaa henkilöä, joten jokaisen suomalaisen voidaan laskea osallistuneen keskimäärin vähintään yhteen seurakunnan järjestämään tilaisuuteen.

Perheniemi neliöb. elokuu MJa

Tiedot käyvät ilmi Kirkon tilastopalvelusta.

Pääsiäisenä tuplamäärä osallistujia tavalliseen viikkoon verrattuna

Alkuvuoden tapahtumapiikki osui pääsiäiseen, jolloin seurakunnat järjestivät 8 400 tilaisuutta, kun tavallisena kevätviikkona tilaisuuksia oli noin 5 000 kappaletta. Pääsiäispäivään päättyvän niin kutsutun hiljaisen viikon aikana seurakuntien tilaisuuksissa vieraili lähes 600 000 henkilöä. Tämä oli kaksinkertainen määrä edelliseen viikkoon verrattuna.

Lapuan hiippakunnassa ahkerimmat osallistujat

Hiippakunnittain tarkasteltuna eniten tilaisuuksia järjestettiin Lapuan hiippakunnassa, jossa tilaisuuksia oli lähes 20 000 kappaletta ja niissä osallistujia yli miljoona. Myös seurakuntien jäsenmäärään suhteutettuna ahkerimmat osallistujat olivat Lapuan hiippakunnassa, jossa jokainen seurakuntalainen kävi keskimäärin 2,7 tilaisuudessa.

Valtakunnallisesti seurakuntien tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 51 henkilöä. Suurimmat tilaisuudet olivat Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Niihin osallistui keskimäärin 57 henkilöä. Pienimmät tilaisuudet järjestettiin Helsingin hiippakunnassa (keskimäärin 36 osallistujaa) ja Porvoon hiippakunnassa (keskimäärin 40 osallistujaa).

Jyväskylän seurakunta järjesti yli 3000 tilaisuutta

Yksittäisistä seurakunnista jäsenmäärältään suurimmat järjestivät myös eniten tilaisuuksia. Suomen suurin seurakunta on Jyväskylän seurakunta, jossa järjestettiin alkuvuoden aikana yli 3 000 tilaisuutta.

Jäsenmäärään suhteutettuna seurakuntien järjestämät tilaisuudet keräsivät eniten osallistujia pienissä seurakunnissa. Leppävirran seurakunnassa jokainen seurakuntalainen osallistui keskimäärin lähes yhdeksään tilaisuuteen. Seuraavaksi ahkerimmat osallistujat olivat Lumijoen ja Lohtajan seurakunnissa.

KT