Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

”Seurakunnan kannattaa toimia ja näkyä kotipaikkansa perhekeskuksessa”

 

Oulun hiippakunnan projektityöntekijä Hannele Heinonen keskittyy lapsi- ja perhepalveluiden uudistuksessa vanhemmuuden ja parisuhteen tukeen. Kuva: Päivi Liiti

Lapsi- ja perhepalveluita on uudistettu reilun vuoden ajan hallituksen kärkihankkeessa, Lapessa, johon seurakunnat on kutsuttu mukaan. Valmista pitäisi olla vuodenvaihteessa.

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistuksella Suomen hallitus tahtoo edistää lasten ja nuorten hyvää elämää sekä varmistaa sitä, että perheet saavat tarvitsemaansa tukea ja apua oikeaan aikaan, mieluusti yhdeltä luukulta.

– Painopiste siirtyy korjaavista toimista ennaltaehkäiseviin, tiivistää kasvatuksen ja perheasioiden vs. johtaja Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksesta.

KRS Krito 10.-23.6.

– Seurakunnille Lape on loistava mahdollisuus verkostoitua ja saada uusia ihmisiä toimintaansa mukaan.

Kokkosen mukaan Lape koskettaa kirkon henkilöstön enemmistöä eli yhteensä noin 3 500:tta työntekijää, jotka palvelevat lapsia, nuoria ja perheitä.

Hankkeessa synnytetään mm. paikallisia ja seudullisia perhekeskuksia, joissa kunta, seurakunta, yhdistykset ja järjestöt palvelevat asiakkaita yhteistyötä tehden.

Muut hankkeen painopisteet ovat erityistason ja vaativimman tason palveluiden parantamisessa sekä lapsen oikeuksiin ja tietoperusteisuuteen perustuvan toimintakulttuurin vahvistamisessa.

Lisäksi Suomen hallitus haluaa varhaiskasvatuksen, koulut ja oppilaitokset entistä voimakkaammin lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tueksi.

Sähköisten palvelut kehittyvät

Oulun hiippakunnan projektityöntekijä Hannele Heinonen vastaa Lapin Lapessa yhdestä kokonaisuudesta, vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta.

Hänen mielestään käynnissä oleva lapsi- ja perhepalveluiden uudistus on paljon selkeämpi kuin sote eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus.

– Uskon, että Lapen myötä syntyvät perhekeskukset tukevat perheitä ja helpottavat tuen saantia. Perhekeskuksissa on paljon toimintamahdollisuuksia myös seurakunnille. Perhekeskus on hyvä paikka näkyä ja toimia.

Heinonen kertoo Lapin maakunnan pyytäneen hiippakuntaa mukaan Lape-hankkeeseen.

– Näin olisi pitänyt toimia kaikissa maakunnissa, koska seurakunnat ovat niin merkittäviä lapsi- ja perhepalveluiden tuottajia koko maassa.

Mitä Lapissa on tähän mennessä saatu aikaan?

– Kirkon valtakunnallisia, sähköisiä palveluita on liitetty Lapin virtu.fi-alustalle. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluita on tuotu lapsi- ja perhepalvelujen yhteiselle palvelukartastolle. Sähköisistä palveluista on liitetty tietoa hiippakunnan verkkopalveluun jne.

Rovaniemen ja Tornion perheneuvojat on koulutettu ja perehdytetty kuvapuhelinpalvelun käyttöön, jotta entistä useampi asiakas voisi käyttää heidän apuaan.

– Hiippakunta on myös järjestänyt sähköisiä koulutuksia, jotta matkat eivät koituisi tiedon saannin esteeksi.

Hannele Heinonen kertoo, että Kemin, Tornion ja Rovaniemen seurakunnissa on nyt osa-aikaisesti Lape-työhön keskittyviä työntekijöitä.

– Monet seurakuntien Lape-vastaavat käyvät aktiivisesti kuntien Lape-ryhmissä ja tapaamisissa, mutta on myös seurakuntia, joissa lapsi- ja perhepalveluiden uudistusta pidetään ajanhukkana. Toivon, että kaikissa seurakunnissa oivallettaisiin yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeys.

Yhteistyö säästää rahaa

Heinolassa kaupunki ja seurakunta tiedottavat yhdessä lapsille, nuorille ja perheille suunnatuista palveluistaan, kuten kerhoista, vertaisryhmistä ja luennoista.

Tarpeen mukaan viestintä antaa tilaa yhdistyksille ja järjestöillekin.

Kumppanit varmistavat yhdessä suunnitellen sen, että toimintaa on eri puolilla kaupunkia. Yhteistyö säästää tila-, materiaali- ja henkilöstökuluja sekä estää ikävät päällekkäisyydet.

Laukaassa kunnalla ja seurakunnalla on yhteinen kasvatussihteeri, joka myös kuuluu yhdessä kirkkoherran kanssa paikalliseen, perheiden hyvinvointikeskuksen toimintaa ohjaavaan ryhmään.

Vuosien 2016-2018 Lape-muutosohjelmaa hallinnoi kaksi ministeriötä: sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankejohtajana toimii valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula.

Valtakunnalliset Lape-päivät pidetään Helsingin Messukeskuksessa 5.-6.2.2018. Tapahtuman teemoina ovat lapsiystävällinen kunta ja maakunta sekä monialainen ja monitoimijainen arviointi lapsi- ja perhelähtöisesti.