Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Selvitys: Saarnat eivät muuta ihmisiä

 

Kirkossakävijät kyllä odottavat saarnoja

Vain 17 prosenttia kirkossa kävijöistä sanoo saarnojen toistuvasti muuttaneen heidän asenteitaan.

Seurakuntalaiset odottavat innokkaasti pastorin saarnaa, mutta ihmisten asenteiden tai elämäntyylin muuttamiseen saarnat eivät juuri kykene.

Asia ilmenee brittiläisen CODEC-tutkimuslaitoksen tuoreesta selvityksestä. Anglikaanien, katolilaisten, metodistien ja baptistien keskuudessa tehdyssä haastattelussa vain 17 prosenttia vastaajista sanoi saarnojen toistuvasti muuttaneen heidän asenteitaan muita ihmisiä kohtaan tai auttaneen heitä näkemään kiistanalaisia aiheita uudella tavalla.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Haastatelluista 62 prosenttia sanoi saarnojen kuitenkin välittäneen heille Jumalan rakkauden tuntua ja auttaneen heitä ymmärtämään Jeesusta. Kaksi kolmasosaa sanoi ”usein” odottavansa saarnaa.