Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

SEA:n julkilausuma: Onnittelemme satavuotiasta Suomea

 

Me allekirjoittaneet Suomen evankeliset kristityt, yhteisöt ja herätysliikkeet onnittelemme 100-vuotisjuhlaa viettävää Suomea ja osallistumme tämän ainutlaatuisen juhlavuoden viettoon monin eri tavoin.

Iloitsemme siitä, millainen maa Suomi on ja millaiseksi yhteiskuntamme on muodostunut monien kipeidenkin vaiheiden kautta. Suomi on maailman parhaita yhteiskuntia monella mittarilla mitattuna. Olemme kiitollisia Suomen kauniista ja puhtaasta luonnosta, korkeasta koulutustasosta, hyvästä hallinnosta, turvallisuudesta, sanan- ja uskonnonvapaudesta, kansalaisten tasa-arvosta, toimivasta ja kehittyvästä yhteiskunnasta sekä kulttuurista, jossa heikommasta välittämisellä on yhä sijaa. Haluamme yhä vahvemmin rukoilla kansamme ja johtajiemme puolesta ja rohkaista heitä.
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi sattuu ainutlaatuisella tavalla samalle vuodelle reformaation eli uskonpuhdistuksen 500-vuotismerkkivuoden kanssa. Uskonpuhdistuksen tärkeä hedelmä Suomelle oli Raamatun kääntäminen suomen kielelle. Tämä johti paitsi suomen kirjakielen syntyyn myös lukutaidon ja koululaitoksen kehitykseen. Raamatun arvot vaikuttavat edelleen käsityksiimme ihmisarvosta, vähäosaisista huolehtimisesta sekä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakenteista. Raamatun arvot ovat suomalaisen rehellisyyden näkymätön kulmakivi. Toimiva yhteiskunta rakentuu kansalaisten keskinäisen luottamuksen varaan.
Hengellisenä vallankumouksena uskonpuhdistus palautti Jumalan armon uskon keskiöön. Tätä armoa emme langenneina ihmisinä ansaitse. Armo vapauttaa meidät suorituskeskeisyydestä, tekopyhyyden paineesta ja yrityksistä kelvata Jumalalle hyvillä teoillamme.
Kannamme myös huolta siitä, että olemme kadottamassa jotain olennaista niistä uskonpuhdistuksen aarteista, jotka ovat siunanneet maatamme vuosisatoja ja joiden varaan yhteiskuntamme on rakentunut. Uskonpuhdistuksen perintö on niin kallisarvoinen, että sitä on edelleen tärkeää vaalia.
Toivomme ja rukoilemme, että Suomen juhlavuotta voidaan viettää arvokkaasti menneisyydestä iloiten, monenkeskisen sovinnon merkeissä ja kantaen vastuuta tulevaisuudesta.
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.  – Jeremian kirja 29:11
Onnea ja siunausta, 100 vuotta täyttävä Suomi!
Suomen Evankelinen Allianssi (SEA) tarjoaa maassamme ainutlaatuisen, evankelisen kristillisyyden pohjalla toimivan yhteysverkoston. SEA:n yhteydessä eri alojen toimijat eri kirkkokunnista kokoontuvat jakamaan osaamistaan ja toteuttamaan yhteisiä hankkeita. SEA:n maailmanlaajassa yhteydessä on vähintään 600 miljoonaa kristittyä 200 maassa.
Tänä vuonna SEA rohkaisee Suomalainen usko -teemalla eri kirkkokuntien kristittyjä rukoukseen Suomen puolesta sekä yhteisiin tapahtumiin, toimintaan ja mediahankkeisiin, jotka korostavat Raamatun ja kristinuskon merkitystä Suomelle. SEA kokoaa ja välittää erilaisia ideoita ja resursseja paikallisseurakuntiin sivuston www.suomalainenusko.fkautta.
Lisätietoa Suomen Evankelisesta Allianssista: www.SuomenEA.fi