Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

SEA käynnisti teemavuoden nuorten hyväksi

 

Suomen Evankelinen Allianssi (SEA) on käynnistänyt Rakas nuori –teemavuoden, jolla se korostaa nuorisotyön ja nuorten roolin merkitystä seurakunnissa.

”Miten seurakunnat voisivat tavoittaa paremmin esimerkiksi seurakunnasta vieraantuneet ja syrjäytyneet nuoret ja tarjota heille mielekästä toimintaa?” SEA kysyy.

”Suomen nuorista 86 prosenttia käy rippikoulun, mutta miten seurakuntaan sitoutuminen säilyisi nuoruuden läpi aikuisuuteen. Kiperiin kysymyksiin etsitään vastauksia Rakas nuori -teemavuonna”, SEA tiedottaa.  

”Samalla teemavuosi muistuttaa, kuinka arvokasta sellaista työtä seurakunnat tekevät, mihin kuntien sosiaalitoimi ei pysty”.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

SEA rohkaisee seurakuntia ja järjestöjä ”toteuttamaan enemmän nuorten itse ideoimaa toimintaa sekä nostamaan tämä tarjonta paikkakuntansa nuorten tietoon”.

Rakas nuori 2013 on jatkoa vuonna 2007 alkaneille, uskon ja elämän eri aihealueita korostaville teemavuosille. Vuoden 2012 teema oli Rakas perhe.

SEA on evankelisen kristillisyyden pohjalla toimiva yhteiskristillinen yhteysverkosto, joka tavoittaa arviolta 600 miljoonaa kristittyä noin 200 maassa. Sillä on Suomessa 33 yhteisöjäsentä, joiden joukossa on lähetysjärjestöjä, kirkkokuntia ja seurakuntia.

Tutustu SEA:n teemavuoteen

 
Artikkelibanneri perussanoma