Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Se löytyi -mediamissio keräsi lahjoitusvaroja lähes 2 miljoonaa euroa – suurin osa yksityisiltä lahjoittajilta

 

Se löytyi -mediamission tuloksia käytiin läpi järjestäneille tahoille suunnatussa yhteyspäivässä Keravalla. Tilaisuudessa julkaistiin mediamission talousraportti sekä seurakunnille toteutettu kyselytutkimus.

Valtakunnallinen Se löytyi -mediamissio toteutettiin syksyllä 2022. Mediamissiossa oli mukana kaiken kaikkiaan 394 seurakuntaa ja 37 kristillistä järjestöä. Lukujen valossa missio oli Suomen historian kaikkien aikojen suurin mediaa evankelioinnissa hyödyntävä hanke.

Yksityiset henkilöt lahjoittivat mediamissioon 1,3 miljoonaa euroa

Tilaisuudessa julkaistusta mission talousraportista käy ilmi, että valtakunnalliseen mediamissioon kerättiin lahjoitusvaroja 1,99 miljoona euroa. Niistä noin 1,3 miljoonaa euroa tuli yksityisiltä lahjoittajilta. Kerätyt varat käytettiin 85 prosenttisesti evankeliumin sanoman välittämiseen Se löytyi -kirjan ja monien eri medioiden välityksellä.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

– Kieltämättä muutamia unettomia öitäkin vietin miettien, miten ja mistä saamme sen noin kaksi miljoonaa euroa kasaan. Tänäkään päivänä minulla ei ole siihen tarkkaa vastausta, mutta Jumala todella auttoi meitä, kertoi kiitollisena Se löytyi -mediamission missiojohtaja Onni Haapala.

Monissa puheenvuoroissa erityiskiitos haluttiin osoittaa niille tuhansille yksityisille lahjoittajille, jotka mahdollistivat kampanjan toteuttamisen.

– On valtavan suuri kiitosaihe, että lähes kahden miljoonan budjetti saatiin täytettyä niin yritysten, seurakuntien, järjestöjen ja – erityisesti yksityisten lahjoittajien toimesta. Me tavalliset suomalaiset uskovat näimme, että tämä missio piti ehdottomasti saada toteutettua. Näin pienistä puroista syntyi valtava virta, iloitsi pastori ja toimittaja Jori Asikainen puheenvuorossaan.

Mission talousraportista esiin nousi myös, että kerätyistä varoista vain alle kymmenen prosenttia käytettiin hallinnollisiin kuluihin.

Kyselytutkimuksessa seurakuntien välinen yhteistyö sai kiitosta

Tilaisuudessa julkaistiin myös Se löytyi -mediamissiota käsittelevä kyselytutkimus. Kyselytutkimuksen opinnäytetyönään laatineiden Pollianna Karvosen ja Nina Kuvajan tarkoituksena oli selvittää mission toteutumista ja onnistumista mission yhteyshenkilöiltä. Vastauksista nousi esiin, että mission koettiin vaikuttaneen positiivisesti seurakuntien välisen yhteistyön kehittymiseen. Tärkeäksi vastaajien keskuudessa koettiin myös hankkeen yhteiskristillinen toteutus. Vastaajat pitivät Se löytyi -kirjaa ja sen sisältämiä stooreja pääsääntöisesti hyvinä.

Haasteina kyselytutkimukseen vastaajat mainitsivat mm. Se löytyi -kirjan jakeluongelmat sekä mission medianäkyvyyden vaihtelut eri paikkakunnilla. Osalla paikkakunnista olisi toivottu vielä laajempaa näkyvyyttä eri medioissa.

Kyselyyn vastasi 259 mukana olleiden seurakuntien ja järjestöjen yhteyshenkilöä. Aiemmin julkaistuun mediamission loppuraporttiin, mission talousraporttiin ja kyselytutkimukseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa missio2022.fi.

”Kampanja on lanseerattu, nyt ei kannata lopettaa”

Vaikka Se löytyi -mission näkyvyys medioissa on päättynyt, hanke jatkuu seurakunnissa ja järjestöissä. Moni seurakunta suunnittelee keväälle tai kesälle jatkotapahtumia. Mission pääjärjestäjänä toiminut medialähetysjärjestö IRR-TV toivookin, että tulevan kesän aikana mahdollisimman monet seurakunnat hyödyntäisivät Se löytyi-mission saamaa medianäkyvyyttä, kirjoja ja kaikkea tallella olevaa mainosmateriaalia.  Tästä esimerkkinä on tulevana vappuna Helsingin Narinkkatorilla järjestettävä Se löytyi -vapputapahtuma.

– Se löytyi -kampanja on lanseerattu, nyt ei kannata lopettaa. Nyt ihmiset tietävät, mikä on ”Se löytyi”, tätä työtä kannattaa jatkaa. Tähän voi luoda vaikka uusia tulokulmia ja ottaa mukaan luovuuttakin, rohkaisi Se löytyi -mission koordinaattori ja yhteyspäivän juontanut Ari Talja.

– Kyllä tämän hankkeen pitää ehdottomasti jatkua – ja se jatkuu! Kun järjestätte yhteiskristillisiä tapahtumia, voitte ottaa yhteyttä Radio Deihin. Voimme yhdessä pohtia, voisimmeko esimerkiksi radioida tai mainostaa tapahtumaa, visioi Radio Dein perustaja Kirsi Rostamo puheenvuorossaan.

Kaikki yhteyspäivän puheenvuorot ja esitykset ovat katsottavissa tästä linkistä.

Lue tästä lisää mediamission tavoittavuudesta.