Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Sanoman uskottavuus tärkeää seurakuntalaisille

 

Kuva: Estormiz

Jumalanpalvelustyytyväisyyteen vaikuttavat eniten jumalanpalveluksen sanoman uskottavuus ja huolellinen valmistelu sekä seurakuntalaisten hyväksyvä ja armollinen kohtaaminen.

Lasten osallistuminen uskonnolliseen toimintaan on laskenut samassa tahdissa kuin äitien. Äidit ovat kuitenkin yhä aktiivisempia kirkossa kävijöitä kaikissa ikäryhmissä kuin isät.

Tulokset pohjautuvat kansainväliseen ISSP2008-tutkimukseen, johon osallistui yli 1000 suomalaista.

Jumalanpalvelusaktiivisuuden väheneminen ei ole uusi ilmiö. Tämän päivän keski-ikäisten lapsuudessa jumalanpalvelukseen passiivisesti suhtautuvia koteja oli yhtä paljon kuin nykyisten kaksikymmentävuotiaiden ollessa lapsia. Aktiivisesti jumalanpalvelukseen osallistuvien perheiden määrä on kuitenkin entisestään vähentynyt.

Lisäksi jumalanpalvelukseen liittyvistä odotuksista ja kokemuksista koottiin tutkimusmateriaalia viidessä evankelis-luterilaisessa seurakunnassa marras-joulukuussa 2010. Tutkimuksen on tehnyt tutkija Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskuksesta ja tutkija Miia Leinonen Helsingin yliopistosta.

Sansa Neliöb. 11.9.-10.10. MJa

Saarna hämmentää

Osallistujista kolme neljästä kokee jumalanpalveluksen uskoa vahvistavana. Kokemus on vahvempi aktiivisilla kävijöillä kuin satunnaisosallistujilla. Harvemmin käyvät pitävät aktiiviosallistujia useammin saarnaa vieraana, koska se ei liity nykyaikaan tai siinä käsitellään liian monia asioita.

– Harvoin jumalanpalveluksessa käyvät odottavat kuitenkin jumalanpalvelukselta samoja asioita kuin aktiivikävijät. Siltä haetaan ennen kaikkea rauhaa, hiljaisuutta, voimia arkeen, uskon vahvistusta ja Jumalan läsnäoloa, kertoo Kati Niemelä.

Seurakuntalaiset haluavat, että kirkossa lauletaan vanhaa ja tuttua musiikkia, kuten lapsuudesta tuttuja virsiä. Kirkon työntekijät puolestaan kaipaavat kirkollisen musiikin monipuolistamista. Aktiivikävijät odottavat, että seurakuntalaisilla olisi näkyvämpi rooli jumalanpalveluksen toteutuksessa.

Vuosittain toteutettavan laajan kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP)-tutkimuksen aiheena vuonna 2008 oli uskonto. Tutkimuksessa on mukana kaikkiaan 47 maata.

 
Artikkelibanneri perussanoma