Sanni Grahn-Laasonen: ”Kirkko on nuorille etäinen, mutta kirkon edustamat asiat ovat tärkeitä”

 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili keskiviikkona perinteiseen tapaan kirkolliskokouksessa ja välitti samalla valtioneuvoston tervehdyksen Turussa. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen on huolestunut siitä, ettei kirkon päätöksenteossa kuulu nuorten ääni: ”Seurakuntavaaleissa äänioikeus on 16-vuotiailla. Samaan aikaan seurakuntavaaleissa valituista yli 40 prosenttia on täyttänyt 60 vuotta.”

Kirkolliskokouksessa keskiviikkona vieraillut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) nosti Turussa esiin ensi marraskuun seurakuntavaalit. Vaaleissa kirkolle valitaan yhteensä yli 8500 luottamushenkilöä. Grahn-Laasosen mukaan on huolestuttavaa, jos nuorten ääni ei kuulu kirkon päätöksenteossa. Samalla heidän arvomaailmansa jää ottamatta huomioon.

Seurakuntien luottamushenkilöistä vain kuusi prosenttia on alle 30-vuotiaita. Nuorten osallisuus onkin tärkeää, ja monet järjestöt ovat jo työssä nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleihin, ministeri Grahn-Laasonen sanoi kirkolliskokouksessa Turussa.

Arvotutkimuksissa nuorten arvot ja asenteet ovat toisenlaisia kuin vanhemman väestön. Kirkko on nuorille etäinen, mutta kirkon edustamat asiat ovat tärkeitä. Apostoli Paavalin ohjeena oli olla ”juutalaisille juutalainen ja kreikkalaisille kreikkalainen, jotta evankeliumin ilosanoma kuuluisi kaikille. Siksi tarvitaan tuota yhteistyön ja moniäänisyyden eetosta, jotta kirkko ei näyttäisi nuorille sukupolvillemme vieraita kasvoja, Grahn-Laasonen tähdensi.

”Seurakuntien luottamushenkilöistä vain kuusi prosenttia on alle 30-vuotiaita.”

Grahn-Laasonen nosti puheessaan esiin eduskunnassa meneillään olevat suuret lainsäädäntöhankkeet. Varhaiskasvatuslain uudistuksen taustalla on lisääntynyt tietämys siitä, että lapsen varhaisilla vuosilla on iso merkitys oppimisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. Lukiouudistuksen kantavina ajatuksina on vahvistaa yleissivistystä oppiaineiden yhteistyön kautta sekä tarjota yksilöllisempää tukea sitä tarvitseville.

Kirkossa nämä molemmat ajatukset on ymmärretty jo kauan – viittaan nyt lapsityöhön ja siihen monialaiseen ja moniammatilliseen, rajoja ylittävään yhteistyöhön, jota kirkon kasvatus- ja nuorisotyössä on tehty vuosikaudet, Grahn-Laasonen totesi.

Grahn-Laasonen kertoi, että helmikuussa valmistuneessa selvityksessä lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden yhdyspinnoista löydettiin monia liittymäkohtia seurakuntien toiminnan ja muiden lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden välillä.

On tärkeää, että kuntien ja maakuntien palvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut muodostavat lapsia ja perheitä palvelevan kokonaisuuden. Tähän tarvitaan kaikkien näiden tahojen yhteistyötä ja verkostoitumista.

Lähde: Kirkon viestintä