Samaa sukupuolta olevien avioliittoon ei tarvita suurta lakimuutosta

 

Oikeusministeriössä on tehty selvitys samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntelystä. Selvityksen tarkoituksena on taustoittaa asiasta käytävää julkista keskustelua.

Oikeusministeriö on tulevaisuuskatsauksessaan asettanut lähitulevaisuuden tavoitteeksi samaa sukupuolta olevien parien oikeusaseman vahvistamisen.

Selvityksen mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto on ainakin toistaiseksi kansainvälisesti katsoen harvinaisuus. Selvityksessä on arvioitu, mitä samaa sukupuolta olevien avioliiton toteuttaminen Suomessa merkitsisi ja miten se olisi lakiteknisesti toteutettavissa.

Lainsäädäntöneuvos Markku Helinin mukaan lain muuttaminen on ensisijaisesti poliittinen kysymys.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

-Kyse on vain siitä, otetaanko asia käsittelyyn seuraavassa hallitusohjelmassa. Jos näin käy, lakimuutos saattaa tulla hyvinkin nopeasti, Helin arvioi.

Lakimuutos mahdollistaisi samaa sukupuolta olevalle avioparille oikeuden ottaa yhdessä ottolapsi. Avioliiton solmimisen yhteydessä toinen puoliso voisi myös suoraa ottaa puolisonsa sukunimen. Näitä oikeuksia ei ole rekisteröidyssä parisuhteessa.

”Iso periaatteellinen kysymys”

Uudistuksen toteuttaminen edellyttäisi vain vähän muutoksia avioliittolakiin, sillä laissa käytetään jo nykyisin sukupuolineutraalia terminologiaa. Myöskään avioliittoon vihkimistä koskevia säännöksiä ei tarvitsisi muuttaa lukuun ottamatta vihkikaavaa.

-Joka tapauksessa tämä on iso periaatteellinen kysymys, joka kuuluu poliittisesti päätettäväksi. Yhtälailla tarvitaan tietysti myös kansalaiskeskustelua ja parhaat argumentit vastakkaisia näkökantoja edustavilta tahoilta, Helin toteaa.

Kirkko ja uskonnolliset yhdyskunnat voivat nykyisinkin asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkolliselle vihkimiselle. Tällainen lisäedellytys voisi olla muun muassa se, että avioliittoon vihitään vain vastakkaista sukupuolta olevia henkilöitä.

Uudistuksen yhteydessä olisi muun muassa tutkittava, miten uudistus vaikuttaisi lainsäädäntöön, jossa kytketään oikeusvaikutuksia tiettyyn perherooliin, kuten äitiyteen tai isyyteen.

Samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat tällä hetkellä solmia avioliiton Pohjoismaista Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Uudistus tuli voimaan Ruotsissa ja Norjassa vuonna 2009 ja Islannissa kuluvan vuoden kesäkuussa. Myös muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa ja Portugalissa sekä Kanadassa on käytössä samaa sukupuolta olevien avioliitto.