RV: Uudet seurakunnat puhuttavat vapaakristillisellä kentällä

 

Houm perustettiin Seinäjoelle vuonna 2015. Nyt se on aloittamassa toimintaa myös Tampereella, aluksi pienryhmien muodossa. (Houm Creative)

Uusia seurakuntia ovat Suo­messa viime vuosina perustaneet muun muassa Houm Church, Vineyard-kirkko, One Way Mission ja Suhe. Myös perinteisemmät kirkot, kuten helluntaiherätys ja Suomen Vapaakirkko ovat tehneet istutuksia.

Jos nuoret esimerkiksi puut­tuvat seurakunnasta, niin silloin tulee olla rehellinen itselleen ja olla iloinen siitä, että joku kau­pungissa on ottamassa koppia tästä ikäryhmästä, Uusi seurakunta -tukiryhmän puheenjohtaja Riku Turunen määrittelee Ristin Voiton uutisessa.

– Mielestäni tällainen tosiasiat tunnustava prosessi on käynnissä monissa helluntaiseurakunnissa, joissa keski-ikä on usein korkea.

Treen srk, neliöb 3.-16.4, MJa

Uusi seurakunta -tukiryhmää koordi­noi Suomen Helluntaikirkko ja siinä on asialle syttyneitä edus­tajia eri puolelta Suomea. Ryhmä haluaa levittää positiivista asen­netta seurakunnanistutustyötä kohtaan ja tukea olemassa olevia istutus­projekteja.

Riku Turusen mukaan uuden seu­rakunnan perustamiseen liittyvä dynamiikka ja voima liittyy vahvaan omistajuuteen, jota uuden seurakunnan ensiaallon väki tun­tee seurakuntaansa kohtaan.

– Se, ettei vanhojen liikkeiden piiristä oikein nouse uusia istu­tuksia, saattaa liittyä siihen, että vanha rakenne koetaan niin ras­kaana, ettei oma näky pääse to­teutumaan sen puitteissa, Turu­nen arvioi.

Lue RV:n uutinen tästä.