Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Rippisalaisuutta ei murreta lastensuojelulain muutoksella

 

Ministerit ja kirkkojen edustajat keskustelivat rippisalaisuudesta ja lastensuojelusta. Rippisalaisuutta ei murreta lastensuojelulain muutoksella. Muutoksia pohditaan kirkkojen piirissä.

Peruspalveluministeri Paula Risikko (kok) järjesti torstaina 27. toukokuuta keskustelutilaisuuden, jossa ministeriöiden ja kirkkojen edustajat käsittelivät papin rippisalaisuutta ja vaitiolovelvollisuutta sekä sitä, ketä ne suojelevat.
Keskustelussa sovittiin, että kirkot selvittävät, miten on mahdollista edetä tästä eteenpäin ja miten muissa pohjoismaissa on sovitettu yhteen lastensuojelulakia ja kirkkolakia. Lastensuojelulakia ei muuteta.
– Kirkot ovat tässä nyt aktiivisia toimijoita ja etsivät polkuja asian ratkaisemiseksi, Risikko sanoo.
Lisäksi pohdittiin, miten lastensuojelua voidaan parantaa varsinkin pedofiliatapauksissa lain tulkinnalla ja ohjeistuksella.
Risikko uskoo kirkoilla olevan esityksensä asian eteenpäinviemiseksi syksyllä, kun asiasta järjestetään seuraava kokous.
Eri ministeriöiden virkamiesten lisäksi tapaamiseen osallistuivat kirkollisasioista vastaava kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, luterilaisen kirkon tuleva arkkipiispa, Turun piispa Kari Mäkinen ja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja sekä ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja kirkkoneuvos Risto Ikäheimo.
Risikon mukaan keskustelussa ei ollut vastakkainasettelua. Päinvastoin hän kertoi Seurakuntalainen.fi:lle kokeneensa keskustelut hyvähenkisinä.
– Meillä oli erittäin hyvähenkinen keskustelu. Todettiin, että meillä on täysin yhteiset tavoitteet lastensuojelun parantamiseksi.

Nykyinen lainsäädäntö antaa rippiä vastaanottavalle papille poikkeuksen ilmoitusvelvollisuudesta

Lastensuojelulain mukaan seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen salassapitosäännösten estämättä. Rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta on kuitenkin voimassa, mitä niistä erikseen säädetään tai määrätään.
Kirkkolaki velvoittaa rippiä vastaanottavaa pappia ilmoittamaan viranomaisille kuullessaan hankkeilla olevasta törkeästä rikoksesta, kuitenkaan paljastamatta ripittäytyjää. Vastaavanlainen säännös sisältyy lakiin ortodoksisesta kirkosta.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

 

Lue lisää ensi viikon Uusi Tie -lehdestä.

Lue myös:
Kirkko ja ministeriö neuvottelevat rippisalaisuudesta